Torst. 6. Lokak.

Ryhmässä esillä suht. presidentin vaalikysymykseen. Äänestyksellä merkittiin, että vaalin toimittamista valitsijamiesten kautta puolsi 13 ja eduskunnan kautta 15. Päätettiin, että ryhmä ei vaadi suurenvk. jäseniä muuttamaan kantaansa, vaan päättää, että kumpikin suunta saa pitää kantansa. Hyväksytään hallituksen esitys ja ne, jotka ovat eduskuntavaalin kannalla, hyväksyvät sosialistien kanssa eduskunnan vaalioikeuden. Se menee silloin yli vaalien. Olen eduskuntavaalin kannalla. Hytönen puhui ryhmälle. Edistysseur. K. O. yn osakemerkinnästä, mutta pilasi asian sillä, että puhui liian paljo minun teosten kustantamisesta, joten minun on nyt mahdoton asiassa enää toimia. Se näyttäisi kuin puhuisin omasta asiastani.
Kerttu on päässyt sairaalasta. Maksoin 240:-