Torstai 30. Jouluk.

Vaasaan. Syntyy vuoden viimeinen numero. Kokousta toimistossa pitivät Pohj. vaalipiirin etel. alueen toimikunta. Kaikilta tahoilta kuuluu nyt myötäisiä, lupaavia tietoja lehden levikistä ja tyytyväisyydestä lehteen. On varsinkin kaksi asiaa, jotka ovat lukijaimme mieltä kohottaneet: kieltolakiasia ja maatalousasia, joita nyt on Ilkassa lujasti ajettu.
Minkä tuloksen sitten lopulta tilaajamäärään nähden tuottanee. Minulle ei ole koskaan ollut sitä iloa, että olisin saanut kirjoittaa suurille lukijakunnille. Saanenko sitä iloa koskaan. Se johtuu siitä, että minun käsissäni joka asia muuttuu vakavaksi elämänkysymykseksi. Ja se on liijan raskasta suurelle yleisölle. Minä en voi tanssittaa juopottelevaa ja ilakoivaa kansaa – siveelliseen lankeemukseen.