Torstaina 10. Heinäk.

Amerikkalainen laiva täällä viljalastissa. Kapteeni ilmoittanut aikovansa lähteä pois koska maassa ei näy tarvittavan leipää. Ahdistan keskust. jouduttamista. Ellei sovintoa tule, käytetään sotaväkeä vapaehtoisina ja maksetaan heille tavallinen tuntipalkka.
Maailman suurlakkoa puuhattane? Tänään ilmoitti minulle sisäministeri että joltain sosialidemokraatilta oli tullut ilmianto että 21 pksi heinäkuuta suunnitellaan 24 tuntista maailman suurlakkoa.
Hallitusmuoto valtioneuvostossa.
Oikeusministeri Söderholm lausui eräiden pykäläin johdosta vakavan epäilyksensä. Oikeuskansleri puolsi ehdotusta. Korkeimman Oikeuden vähemmistö oli vastustanut, mutta enemmistö puolsi. Päätettiin siis puoltaa valtionhoitajalle vahvistettavaksi.
Valtionhoitaja oli ilmoittanut, että hänellä on tarkoitus vahvistaa hallitusmuoto, mutta että hän haluaa aikaa ensi maanantaihin tutustuakseen asiakirjoihin.
Eduskunta päätettiin kahvittaa.