Torstaina 10. Maalisk.

Ryhmien puheenjohtajat (suomalaisten) tekivät selkoa toisilleen ryhmien kannasta hallitusasiassa. Sama ryhmien välisessä neuvottelukunnassa.
Arajärvi selosti kokoomuksen kantaa. Henkilökysymys sivuasia. Vastenmielisiä Holstiin. Pääministerin suhteen ei muita vaatimuksia, kuin se, ettei se saa olla siitä porvarillisesta ryhmästä (ryhmä Ritavuori) joka on kaatanut hallituksen. Toisarvoinen kysymys, mistä muista yhtyvistä ryhmistä pääministeri tulee. Ulkoministerin vastustus ei kohdistu ’’niihin joutaviin juttuihin’’ jotka ovat tulleet presidentin korviin, vaan sekaviin selostuksiin ulkoasiain valiokunnassa. Suuntaan ei ryhmä tahdo puuttua. Ei kohdistu persoonaan.
Linna. Edistyspuol. ryhmän enemmistö kannattaa porvarillista kokoomusta. Epäillään ruotsalaisten mukaantuloa mahdolliseksi. Yleinen mielipide, että pääministeri ja leima pitäisi olla vähintäin edistysmielinen. Ei vielä henkilöistä puhetta, ei myös sosialistien peruskysymyksistä. Tärkeä virkamieskysymyksen järjestäminen.
Alkio selostaa ryhmän kannan.
Kaskinen kysyy eikö ml. ole ajatellut pääministeriä.
Alkio. Kosketeltu, mutta ei määrätty.
Juutilainen halusi määritellä suunta ensin. Olisi toivonut että ei olisi heti alussa prikattu ryhmä Ritavuorta.
Mantere samaa. Mutta ryhmien annettava kantansa tiedoksi Tasavallan presidentille.
Arajärvi Juutilaiselle. Kokoomuspuolue yrittänyt saada kok. aikaan entisellä pohjalla. Eivät voi antaa tunnustusta sille suunnalle joka on vienyt asiat sille suunnalle että hallitus on kaatunut. Ei siis sellaista pääministeriä. Kyllä ministereitä.
Virkkunen yhtyi Arajärveen. Ottaa ymmärt. pyrkimystä päästä vapaaksi ruotsal. Mutta ei ole selvillä mitä tarkoittaa lähempi nojautuminen sosialisteihin.
Pyytää selvitystä. Puhe vasemmistosta ja oikeistosta häilyvä. Asian ajamisessa samaa mieltä kuin Mantere.
Alkio selosti ryhmän kannan.
Ruotsalaisten ehdot hallituksen kannattamiseksi olivat tulleet Alkiolle. Ne katsottiin yksimielisesti mahdottomiksi. Hallitus on siis rakennettava kolmen suomalaisen ryhmän varaan.
Tämä todettiin. Katsottiin ettei kokouksella ole toistaseksi aihetta muuhun. Jäädään odottamaan presidentin tiedonantoja.
Presidentin luona olimme yöllä, Arajärvi, Linna ja Alkio. Siellä esitettiin pääministeriehdokkaina Tulenheimo, ministeri Lavonius ja Kallio. Panin merkille: Arajärvi, ilmoittaessaan ryhmässä olevan myötätuntoa Kallion ehdokkuudelle siitä syystä, että sitten sidotaisiin maalaisliiton ryhmän käsiä kannattamaan hallitusta. Huomasin muutenkin, että he huomaavat Kalliossa puutteita, mutta tahtoisivat hänet saada hallituksen johtoon, pakottaakseen maalaisliittoa hallituksensa perässä kulkemaan Canossaan ensimäisenä virkamiesten palkka-asiassa, y. m.
Presidentti mainitsi Kallion virheinä kielentaitamattomuus, lainopin puute, horjuvaisuus, sekä mahdollisesti liijallinen maanviljelysetujen valvominen, sekä kyvyttömyys seurustella ulkomaisten diplomaattien kanssa. Kumosin useita näistä, väittäen, että K:lla on eräitä etuja jotka tekevät hänet pystyvämmäksi useita tuntemiani pääministereitä.
Jos maalaisliitto tulisi ottamaan näin hallitusvastuun, sanoin, että se veisi asian uuteen vaiheeseen siten, että me tulemme asettamaan omia vaatimuksiamme. Lausuin että tähän asti olemme olleet mukana porvarillisissa hallituksissa ilman omia ohjelmia. Mutta jos me otamme lipun, hallitus täytyy saada maalaisliittolainen suunta. Ja tämä voi synnyttää uusia sovitteluvaikeuksia.
Tämä näytti heitä herättävän.
Kokoomus ei halua omaa pääministeriä, mutta tahtoo ulkoministerin paikan. Ehdokkaina Saastamoinen ja Erich.
Edistyspuolueella ei näe olevan varmaa omaa ehdokasta pääministeriksi, mutta silti jyrkän puoleinen vaatimus että ’’pääministeri tulee olla väriltään keskusta-edistysmielinen”. Presidentin mainitsemana esiintyi ehdolle ministeri Lavonius, ja Linna oli siihen tyytyväinen.
Näine hyvineen läksimme pois, kun näitä oli arvosteltu.
Muuten tuntuu asema hieman sekavalta. Kokoomus ei tule mukaan jos pääministeri tulee ’’ryhmä Ritavuoresta”. Edistysmieliset vastustavat tiukasti kokoomukselaista pääministeriä. Meillä tuskin on halua polttaa hyppysiämme antautumalla tämän ristiriitaisen sotkun selvittäjäksi. Tuntuu kuitenkin että meikäläisillä on melkein edesvastuuton halu ottaa hallitus vastuullemme. Minä vastustan sellaista.