Torstaina 10 p. tammik.

Ulkoasiain valiokunnassa nostivat sosialistit kysymyksen siitä, että pyydettäisiin senaatilta niitä asiakirjoja jotka ovat syntyneet senaatin hoitaessa Suomen itsenäisyyden tunnustetuksi saamista ulkomailla. 9 ä 6 vastaan päätettiin asia ratkaista heti. Asiakirjat päätettiin tilat 12 ä 4 vast.
Illalla oli ryhmien välinen jaosto, jossa keskusteltiin Suomen ja Venäjän välisten asioiden selvittelyä varten asetettavan komitean vaalitavasta.
Senaatti oli ilmoittanut ajatelleensa 5 jäsentä, joista 2 sosialistia ja 3 porvaria, sekä, että senaatti pahemmassa tapauksessa alistuisi siihen että eduskunta toimittaisi vaalin, eikä senaatti, siten välttääkseen sitä, etteivät sosialistit kenties valitse edustajiaan työväen kokouksissa.
Estlander oli sitä mieltä, ettei tarvitsisi ollenkaan huolia sosialisteista, vaan voisi senaatti valita 5 porvaria.
Muut katsoivat käyvän laatuun senaatin ehdottaman menettelytavan.
Päätettiin tehdä ryhmissä selkoa asiasta.
Senaatin porvarillisina ehdokkaina mainittiin: Paasikivi ja Krogius, sekä ministerivaltiosihteeri Carl Enckel ja valtiokonttorin päällikkö Vartiovaara ja senaattori Ehrnroth.
Toinen asia: edustajain valitseminen rauhanneuvotteluihin. Svinhufvudin mielestä olisi meneteltävä niin, että valiokunta kyllä voisi ehdottaa jäsenet, mutta senaatti ne valtuuttaisi. Asiaa ei vielä katsottu olevan syytä esittää ryhmille. Ensin käsitellään asiasta valiokunnassa.
Kysymys järjestyslaitoksesta. Mille kannalle siinä asetutaan? Ståhlberg arveli, että on käsiteltävä sekä Mikkolan alotetta, että hallituksen varojen anomuskirjelmää.
Juutilainen ja Nevanlinna ehdottivat nopeasti antamaan hallitukselle huomattavan laajat valtuudet varojen käyttämiseen voimakkaan järjestyslaitoksen aikaansaamiseksi. Samoin Vrede: Nämä valtuudet on annettava, muutenhan ei hallitus voi hoitaa tehtäviään. Vrede olisi valmis asiasta päättämään ilman valiokuntaan lähettämättä. Juutilainen tiesi, että hallituksen toiminta asiassa on ihan alku asteillaan. Eiköhän olisi syytä perustaa Pohjanmaalle armeija, joka tulee puhdistaen rannikkoa. Sosialistit uhkailevat jo, ja se on paha merkki. Hallituksen olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin ja eduskunnan päätettävä antaa valtuutus hallitukselle.
Ingman katsoi että ainoa tapa millä nyt saadaan asiat järjestykseen on se, että saadaan rikki sosialistien ja punakaartin välit. Hallituksen toiminnasta voi tulla fiasko ja se voi tulla yhdistämään sosialistit ja punakaartin. Antaisi asian siis mennä valiokuntaan, ettei tulisi fiasko.
Kairamo pelkäsi että jos mennään tekemään Ingmanin ehdottamalla tavalla, se vaikuttaa huonosti maassa. On vaikea varoja kieltää.
Pullinen valmis antamaan valtuudet hallitukselle, mutta hallituksen olisi annettava selkoa suunnitelmistaan.
Alkio halusi antaa heti täydet valtuudet hallitukselle. On nopeasti toimittava. Oli luullut että hallituksella on valmiit suunnitelmat.
Ryhmässä esitin Hallitusmuodon 14 §:län harkittavaksi. Esitin Juutilaisen ja minun ajatuksena, että presidentti ei saisi olla hyväksymättä lakeja, mutta palauttaa ne eduskunnalle vielä tarkistettavaksi.
Ryhmä yhtyi meidän kantaamme.
Samoin ryhmä kannatti erityistä presidenttiä.
Ryhmä hyväksyi sen, ettei ryhmä aseta ehdokasta suomalais-venäläiseen komiteaan, koska siinä ei ole meillä ryhmäetuja valvottavina.
Saa asettaa 5 – 7 jäsentä, miten tahansa. Vaali eduskunnalle.
Illalla olimme Vuorimaan kanssa illallisella Edistysseur. K. Oyn kutsusta.