Torstaina 11. Marrask.

Ryhmässä. Kysymys ryhmän puolesta ministereille: miksi ei ml. puolelta ole ketään asetettu hallituksen asettamaan taloudelliseen komiteaan? Asia oli pantu vireille jo ennen minun ollessa poissa ja Kokon johtaessa puhetta. Hän johti nytkin puhetta. Pehkonen vastasi ylpeähkössä lausunnossa, joka sisälsi sitä, että hän oli saanut kauppaministeriltä asiakseen tehdä ehdotuksen. Hän oli ehdottanut maatalousmiehiä silmällä pitäen kykyjä, eikä puoluekantaa. Hän tulee vastakin tekemään niin. Vaatii ryhmältä päätöstä. Useat puhujat arvostelivat tätä kantaa kestämättömäksi. M. m. allekirj. selitti laajemmin mistä on kysymys. Me edustamme talouspolitiikassa jotain muuta kujin agraarikantaa. Sen vuoksi olisi meidän puolelta tullut panna sinne kaksi terävähuomioista talonpoikaa. Porvarillinen finanssikykypolitiikka on tehnyt vararikon. Sen jatkaminen ei käy laatuun. Uusi suunta syntyäkseen tarvitsee talonpoikaisjärkeä avukseen, niin tässä kuin valtiopolitiikassakin. – Ryhmä tuntui tässä juuri löytäneen ajatustensa tulkinnan. Esitettiin kiivaitakin lausuntoja. Hahl luovaili. Joukahainen ilmoitti yhtyneensä hallituksessa Pehkosen kantaan.
Kokko puheenjohtajana ehdotti, kun pyykki oli pesty, siirtymistä yksinkertaiseen päiväjärjestykseen. Hyväksyttiin.
Pehkonen: ’’Se ei tyydytä minua.’’
Alkio: Minkä tähden? Ministeri ei saa olla niin suuri ettei se mahdu ryhmätovereittensa kanssa keskustelemaan?
Pehkonen vaikeni.
Asia oli loppuun käsitelty.
Lohen ja Kallion välillä oli kohtaus. Lohi ja Junes olivat suuressa valiokunnassa äänestäneet sosialistien lisäehdotuksen rajalain 3 § koskeva liikkumista Karjalan kannaksella. Laki tuli sen kautta melkein tehottomaksi juuri bolshevikiagitaattoreihin nähden. Ryhmä yksimielisesti vastusti ehdotusta. Keskustelun kestäessä Kallio sanoi Lohen kannan-selityksen johdosta, että ’’siinä ei ole minkäänlaista periaattetta.’’ Lohi loukkaantui ja selitti Kallion lausunnon moneen kertaan kovin ’’röyhkeäksi.’’ Kallio vähän korjasi lausuntoaan hyvittäen Lohta.
Jotenkin hyvällä tuulella sentään hajottiin. Jotkut pelkäsivät että Pehkonen jättää erohakemuksensa. Meistä muista se sai olla hänen vapaassa valinnassaan. Sillä hänen uhmansa ja esiintymisensä oli jyrkässä ristiriidassa maalaisliittolaisen katsantotavan kanssa.