Torstaina 12. Helmik.

Valtioneuvoston istunnon aikana tapasi konsuli Lampio minua. Selosti Petsamon kalastusyhtiön perusteita. Rauhoitti keinottelun suhteen tyydyttävästi. Päätettiin periaatteessa puoltaa 1 milj. lainaa yhtiölle. Ehdotin että valtio tarkastaisi keitä tulee yhtiön osakkaiksi. Pelkäsin Kontro & Kuosmasta. En saanut kannatusta.
Suomen ja Venäjän välien suorituskomiteaan valittiin Puheenjoht. E. Ehrström, jäs: vuorin. Alfthan, rovasti Vuorimaa, valtioneuvos Ruin, viidennestä ei oltu vielä selvillä.
Klubi-iltama oli illalla. Oli joukko helsinkiläisiä vieraita. Puhuttiin taas paljon. ’’Maan Äänen’’ pääkirjoitus hallitusasiasta leimattiin yleisesti ryhmän kannan ja ml. vastaiseksi.