Torstaina 13. Kesäk.

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin monarkistisen hallitusmuodon 71 §. Ruotsalaiset ja Ingman puollustivat innokkaasti sitä että ruotsinkieliset saisivat kuulua asevelvollisina erikoisjoukkoihin. Me, neljän miehen, taistelimme sitä vastaan. Selitin tässä olevan kysymyksessä hyökkäävän ruotsalaisuuden ja osoitin miten ruotsalaiset ovat vastahakoisesti ottaneet osaa taisteluun oman kapean alueensa ulkopuolella. Ståhlberg sanoi, että 4 mom. on natsionalismia. Minä valitin, että ruotsalaisilla on niin lyhytnäköinen johto. Eri kieltä puhuvilla kansanaineksilla ei ole mitään riitoja. Sanoin, etten syytä ruotsalaista kansaa. Niiltä puuttuu lehtiä ja opastajia, jotka antaisivat niille tietoja siitä, ettei suomalainen kansallisuus niitä uhkaa. 86 §:ssä tahtoi Vrede tehdä virkamiehet kokonaan eroittamattomiksi. Vastustin, merkitsin, että koko virkamieslaitos olisi uudistettava. Vrede sanoi käsittävänsä minut siten, että on tarkoitus erottaa kunnolliset virkamiehet. Ingman myöskään ei tahtonut heittää virkamiehiä erottamisen varaan. Vaihdettiin repliikkejä.
Ylioppilastalolla tasavaltalaisten voittoisa kokous.