Torstaina 14 p. Elok.

Lasten suojeluskeskuksen johtaja maisteri Nyberg oli kutsumuksestani luonani. Pyysin hänen tekemään minulle kirjallisen selostuksen siitä, miten Helsingin kadunlapsille saataisiin yömaja, sekä miten lastensuojeluskotijärjestelmä olisi Helsingissä laajemmassa mitassa toteutettavissa. Sanoin että aijon pyytää valtion varoja tarkoituksiin sekä koettaa saada kaupunginvaltuusto myöntämään myös varoja. Hän selosti, että Boxbakan lasten vastanottokoti, joka perustettiin viime keväänä, täytynee lopettaa varojen puutteessa. Siinä on 22 lasta, mutta tilaa olisi 30:lle. Kaupungilta oli anottu avustusta 35,000, vaan ei saatu. – Kaupunki on asettanut komitean järjestämään yksityistä lasten suojelustyön keskittämistä. Boxbakassa tulee lapsen ylöspito maksamaan n. 400 mk.
Arveli tarvittavan vuotta kohti 200,000 mk. koko asiaan, nim. yömajaan ja vastaanottolaitokseen. Valmistaa promemorian luomiseen.
Valtioneuvostossa ilmoitti Holsti, että kenraali Gough oli lausunut, että Suomeen olisi ilman muuta yhdistettävä Repola ja Porajärvi. Hän sähköttää siitä Lontooseen. – Kenraali Maynardin luo olisi lähetettävä korkeampi suomalainen upseeri. Muurmanille jää Maynardin johdolla eri kansallisuuksista kokoonpantu sotajoukko. Maynard oli Goughilta kysynyt: eikö voitaisi lähettää parempia suomalaisia joukkoja jonkun vakinaisen upseerin johdolla. Samassa kirjeessä hän jälemmin kehoittaa Gouchia ehdottamaan, että Aunukseen lähetetäisiin vakinaisia suomalaisia joukkoja.
Luopajärvi ehdotti että annetaisiin armeijasta pestata vapaaehtoisia Aunukseen. Puolsin. Sotaministeri vastusti vakinaisten joukkojen keskuudesta vapaaehtoisten pestausta. Asettuu myös sille kannalle että Aunuksessa on rintama pysytettävä nykyisellään. Ehdottaa päälliköksi majuri Talvelaa. Tämä oli luullut voivansa 1 päivään syyskuuta saavansa 400–500 vapaaehtoista.
Kallio oli epäillyt, voiko vapaaehtoisia armeijasta ottaa; kun sotaministeri vastustaa niin epäilee vielä enempi.
Sotaministeri sanoi, että jos joku komppania haluaa mennä Aunukseen ja sitä pyytää, hän ei sitä voisi vastustaa.
Päätettiin järjestää asia vapaaehtoisilla joukoilla.