Torstaina 15. Maalisk.

Kaup. jatkuu. Ei mitään tietoja. Etelästä tulevat kertovat, että joku kumousarmeija vetäytyy Viipuria kohti. H.M. kieltäytynyt suostumasta Rodsjankon ehdotukseen, läh. 50,000 miehisen armeijan valloittamaan Pietaria. Pietarissa on poltettu ja hävitetty palatseja y.m. Suomen rautatieasemakin pitäisi hävitetyn. Vaasasta on tänään viety 2 junalastia sotaväkeä etelään.
Kerrotaan etteivät Helsinkiinkään enää kule junat, vaan Riihimäelle.