Torstaina 15. Toukok.

Amnestia-asia valtioneuvostossa. Ministeri Söderholm selosti valiokunnan ehdotusta, jonka mukaan kaikki muut vapautetaan, paitsi murhaajat, ryövärit j.n.ep.
Hahl vähän epäili näin pitkälle menevää amnestiaa, mutta alistui.
Soininen hyväksyi.
Kallio oli myöskin, vaikka oli ollut valiokunnassa, hieman epämääräinen. Arveli että armahduksen voisi antaa lyhentämällä rangaistusaikaa.
Alkio epäsi näin laajaa amnestiaa.
Ainoastaan tuomioiden tarkistus ja 3-vuotisille ehdollinen kansalaisluottamus. Mitä aijotaan sosialisteilta vaatia vastavelvollisuutena? Laaja amnestia rohkaisee uuteen kapinaan.
Oikeuskansleri epäili amnestiaa samoin. Vain lupauskirja tulevasta armahduksesta. Ihan mahdotonta mennä tarkastamaan tuomiota. Voi tarkastaa salaisesti ja sen perusteella helpottaa tuomiota, tämä vastauksena Alkiolle.
Alkio, että tarkastus voisi olla salainen.
Oikeuskanslerilla oli joukko kansanedustajain tuomioita tarkistettuna. Hän voisi armahdusta varten sen antaa valtionhoitajalle.
Vennola piti, että amnestia-asia tehdään vaikeammaksi kun se on. Puolsi innokkaasti laajaa armahdusta. Onko nyt riittävä, että vain 3-vuotisille annetaan kansalaisluottamus? Myös muille. Armahduksen kautta koetettava kasvattaa armahdetuista kunnon kansalaisia. Vaara armahduksesta pieni, hyöty suuri.
Söderholm. Onhan siihen mahdollisuutta. Mutta onko se suotavaa, sitä epäillään.
Oikeuskansleri. Tärkein kohta ehdonalaisessa vapaudessa on se, että ne ovat poliisiviranomaisten valvonnan alaisena. Niissä on paljon jotka rikkovat. Kapinan vaara on yhä. Suurin osa niistä jotka istuvat, ovat tavallisia rikoksen tekijöitä. Helmikuulla vapautetuista tullut vankilaan jo 600. Ei vastusta, mutta se vaatii perusteellisempaa tutkimusta.
Vennola ei pelännyt kapinan uudistumista. Kansalaisluottamuksen palauttaisi laajemmille joukoille kuin 3 vuotisille.
Soininen. Ellei armahdusta uloteta laajemmalle, tulee katkeruus vain kasvamaan. Puolsi laajennettua kansalaisluottamuksen palauttamista. Tuomioiden tarkistus myös.
Erkko. Näyttää armahduskirjan tekeminen olevan vaikea tehtävä. Ainoa olisi oikeuskanslerin ehdotus, tehdä armahdussuunnitelma. Harkita sitten tarkemmin. Sellaisen suunnitelman saisi [tehdä] oikeusmin. ja oikeuskansleri.
Luopajärvi puolsi mainittujen kansanedustajain vapauttamista.
Asiaa lopullisesti harkitsemaan valittiin Oikeuskansleri ja oikeusministeri. – Neuvotteluun Vennola ja Alkio.
Manifesti. Kokoonnuimme Söderholm, Oikeuskansleri, Vennola ja minä, harkitsemaan lopullisesti julistusta. He olivat ottaneet minun laatimastani luonnoksesta koko johtavan osan. Sitten sovittiin lopulta yksimielisesti asiallisesta sisällöstä.
Läksin kotiin.