Torstaina 16. Maalisk.

Ryhmäkokous. Keskusteltiin istuntoajan pituudesta. Arveltiin sen kestävän, hallituksen esitysten viipymisen vuoksi huhtikuun loppuun. Tulossa on vielä: Papiston ja lukkarien palkkauslaki, Lex Kallio, vaalilaki, y.m. Viime mainittu saa jäädä. Pilkka kertoi että muutamat ryhmätoverit ovat jonkun verran juopotelleet ja että niissä elää puuha äänestää uusi kieltolaki yli vaalien. Se oli minulle yllätys. Otan asiasta selon.