Torstaina 16. Tammik.

Ryhmässä. Kysymykseen asetetaanko eduskunnan sihteeritoimi vakinaiselle kannalle. Useimmat ryhmän jäsenet vastustavat.
Kysymys uuden valiokunnan asettamisesta sotavahinkojen korvausta ja jääkäriasiaa varten.
Edistyspuolue oli ehd. että asiaa varten asetetaan uusi valiokunta.
Uusi valiokunta perustetaan.
Välikysymys: ehdotetaan valiokuntaan.
Lomia myönnettiin useille edustajille.
Kansakoulunopettajille olimme sivistysvaliokunnassa puoltaneet 150 % eläkepalkan korotusta. Kallio, valtiovarainm. valiok. jäsenenä, puolsi 100 %.
Ryhmässä äänestettiin 10 ä 7 vastaan 100 %.
Jääkäriasiassa oli Heikkinen käynyt sotaministeriössä.
Ryhmä kannattaa jääkärikorvausta.
Luopajärvi viritti kysymyksen mitä olisi tehtävä ulkopolitiikan selvittämiseksi. Asetet-tiin välikysymysvaliokunta. Luopajärvi, Vuo-ri-maa, Joukah.
Vaalikirjoituksia pitää jokaisen edustajan kirjoittaa. Jätetään Joukahaiselle.
Vaalijulistuksen jatkuva käsittely ensi keskiviikkona.