Torstaina 17 Heinäk.

Ahvenanmaan kysymys. Holsti lausui, että viime vuosina ei ole ollut yhtään maata, jonka ulkopolitiikka on ollut niin alhaisessa arvossa, ettei sille ole vertoja. Tämän on kuullut eri valtioiden valtiomiehiltä, m. m. Norjan ja Tanskan. Tämä oli tullut ilmi m. m. niissä kuningaskohtauksissa, joissa Ruotsi oli yrittänyt johtaa orjenteerausta. Nyt toivoo Norja Huippuvuoria, Tanska on saanut Slesviikin. Suomen pitäisi saaman Petshamo ja osia Karjalasta. Nyt pelkää Ruotsi ettei se saa mitään aluelaajennuksia, jota se pitäisi onnettomuutenaan.
Ruotsi oli äsken kääntynyt Tanskan ja Norjan edust. puoleen Pariisissa ehdottaen että yhdessä painostetaisiin ettei Saksalle pantaisi niin rask. rauhanehtoja. Se siksi, että Ruotsilla oli saatavia Saksasta 1 ½ miljardia, kun Norjalla vain 50 milj. Siis hoitan. huonosti saataviaan.
Nyt tahtoisi Ruotsi saada Ahvenanmaan korvatakseen kärsimiään tappioita.
Nyt on herännyt pelko että ellei entente riennä järjestämään Venäjän oloja, niin, sen tekee Saksa.
Nyt kun Ruotsi nootillaan selittää ettei sillä ole Ahvenanmaalla strategisia etuja, – menettäen siten tärkeimmän aseensa.
Kun entente haluaa tehdä Virostakin itsenäisen, haluavat ne itselleen Itämerellä eräitä saaristoasemia.
Venäjä koettaa nyt saada Ahvenanmaan kysymyksen lykätyksi tuonnemmaksi.
Jatkaa Ruotsin kanssa avoimia nooteja on turha. Sitä vastoin olisi salaisen nootin kautta koetettava Ruotsi saada ymmärtämään että meidän on tämä asia järjestettävä ennen kuin Venäjä ja Saksa ehtivät mukaan.
Samaan aikaan 1918 kun Saksa toimi Suomessa vapauttajana, kreivi Mirbach silloin jo kaupitteli Suomen Ahvenanmaata Ruotsille.
Nootissa olisi Ruotsille osoitettava että Ruotsilla on strategisia etuja Ahvenanmaalla, että asema velvoittaisi sen järjestämään kansainvälisesti.
Sotaministeri katsoi ettei Ruotsi tekisi mitään strateekista sopimusta. Ne mieluummin jättävät.
Uusi myrsky. Sisäministeri ilmoitti salaisesti kuulleensa että saksalaiset upseerit olivat saaneet salaisen käskyn palata kotimaahansa. Tämä siksi, että Saksan, Hollannin, Neuvosto-Venäjän ja Japanin välillä olisi solmittu uusi liitto.
Tarkoitus jättää Suomen uudelleen Venäjän haltuun. Luulee että ententen kannalta on edullista jättää Ahvenanmaa Suomelle.
Vennola samoin. Ruotsi on suojellut omaa nahkaansa, pelannut huonosti. Sen kanssa ei saataisi aikaan mitään sopimusta. Ei rakenna Ruotsin apuun paljoa. Mutta keskusteluihin mistä strategisista seikoista olisi Ruotsin kanssa antauduttava.
Holsti. Englannin amiraliteetti ajaa erityisellä innolla sitä että Suomi saa Petshangan. Tämä siksi, että Venäläis-Saksalaisen liiton syntyessä, Suomen ja Lännen välillä olisi vapaa yhteys. Niin ikään että Suomen puutavaramarkkinat tulisivat olemaan edulliset Englannille, josta seuraa että Ruotsi ja Norja tätä vastustavat. Amerikka on nyt asettunut Englannin kannalle. Petsamoon on Lontoosta ja New Yorkista lyhyempi matka kuin Pietariin. Pohjois-Suomen ja Venäjän rautatietaitoksen kehitys tekisi talouselämällemme aivan uuden käänteen. Eräs metsäherra oli lausunut että siellä mätänee niin paljo puuta, että siitä tulisi yksistään 300 milj. mk.
Vennola ilmoitti ministeri Enckelin ilmoittaneen Norjassa että Suomi ei halua Petshangassa muuta kuin sataman. Tämä on korjattava.
Holsti. Norjan pyrkimys on saada Suomen alue supistetuksi. Se haluaisi että Venäjä omistaisi eräitä alueita, joita Norja sitten voisi rahakaupalla hallita. Oli kirj. Enckelille että me vaadimme välttämättä Petshangassa laajempia alueita.
Ulkoministeri sai luvan valmistaa Ruotsille salaisen nootin.
Suomen uusi Hallitusmuoto tuli tänään esitellyksi valtionhoitaja Mannerheimille joka vahvisti sen.
Paavo tuli tänään. Rakas poikani!