Torstaina 17. Helmik.

Perustuslakivaliokunnassa oli käsiteltävänä lausunnon antaminen Lakivaliokunnalle. Poissa Juutilainen ja A. Pesonen.
Ulkoasiain valiokunnassa jatkettiin ed. istunnossa keskeytynyttä asia[a].
Voionmaa. Suomen ja Venäjän väliset suhteet joutuvat ikävään tilaan. Venäläiset eivät ole esiintyneet röyhkeästi. Eivät edes halua omavaltaisesti vallata heille kuuluvia taloja. Niin ei myöskään lääkäritarkastuksen suhteen. Suuret lähetystöjoukot. Se on itämainen tapa. – Tahtovat liikkeensä siirtää tänne Tallinnasta. Siksi vaativat saada tuoda paljo väkeä. Vapaampaa karantenia lähetystölle. Muihin nähden hyväksyy Lääkintähallituksen ohjeet. Oli hassua kysyä Ruotsilta neuvoa. Ei näe hallituksen toimenpiteissä muuta kuin rettelöimishalua. Pitäisi voida vieläkin [päästä] siedettävälle kannalle.
Pääministeri. Tshitsherin suostunut nyt suomalaisen lääkärin tarkastukseen. Eikä muu voi tulla kysymykseenkään. Karanteenista on luovuttu mutta ei lääkäritarkastuksesta.
Suomen hallitus ei ole tarkoittanut diplomaattisten suhteiden katkaisemista. Ilmoitettu että ollaan halukkaat niitä järjestelemään Rauhansopimuksen 38 artiklan mukaan. Varullaan oltava. Berlinissä Venäjän lähetystössä ain. 4 diplomaattisia oikeuksia nautittavaa henkilöä, mutta muita 36. Hankauksia. Ilmoittaneet itse, etteivät he hyväksy vanhoja diplomaatti-traditsioita.
Ryömä saanut Moskovassa Nuortevalta kuulla että haluavat saada liikkeensä kulkemaan Suomen kautta. Täältä laitettu esiin nämä ristiriidat. Menetetty kaupan sivuuttamisen kautta jo 100 milj. Krasin olisi halunnut tulla tänne. Luulee että karanteenikysymyksen kautta loihdittu esiin henkilökysymys. Puhui edelleen karanteenista. Kuriiriliikkeenkin vuoksi karanteeni mahdoton. Luulee että Suomen alamaisten on sallittava palvella Venäjän lähetystöissä. Onko Englantil. ja ruotsal. asetettu ehtoja lähetystöjen lukumäärään nähden?
Pääministeri. Karant. määräykset arvosteltava vain terveydenhoidollisina, ei poliittisina. On noudat. varov. ulkovaltain näkökantoja silmällä pitäen. Diplomaattisissa toimissa ei voida sallia käytettävän Suomen kansalaisia. Kielenkäänt., vahtimestari y. m. sellaisiin kyllä! Ulkomailla seurataan suurella mielenkiinnolla miten me laskemme venäl. tänne ja ollaan sitä mieltä että olisi suuresti rajoitettava diplomaattikunnan lukumäärää.
Alkio ei tahdo lausua mitään lääkäritarkastuksesta. Mutta diplomaattisissa suhteissa Venäjään on oltava tietoisia siitä, että liikkuvien tautien levenemisvaara on olemassa. Muuten hyväksyy hallituksen kannan varovaisuustoimenpiteisiin nähden laskea maahan venäläisiä, koska kommunistit käytännössä kaikkialla soveltavat periaatettaan yllyttää kapinoihin ja vallankum.
Ryömä tunnustaa että lääkäritarkastus rajalla on tärkeä, mutta ei karanteeni.
Keto samaa kuin Ryömä karanteenista. Tunnusti että bolshevikien ihanteena on Machiavellilainen politiikka. Luuli että siitä huolimatta bolshevikikiihotus eri maissa on tuloksetonta. Luulee että se kyllä etsii kulkutiensä muita kuin diplomaattisia teitä. 20:nen diplomaatin tänne tulo ei olisi aiheuttanut mitään vaaraa. Varovaisuutta sieltä kyllä tarvitaan.
Colliander kuvasi miten ryssät Virossa olivat toimineet ja seurauksia.
Suolahti: hänellä aivan sama käsitys kuin puheenjohtajalla.
Voionmaa: varovaisia pitää olla, mutta ei mentävä mahdottom. Pelkää ettei hallituksella ole oikein halua asiaa järjestää.
Juutilainen. Karantenissa otettava huomioon että on kylmä aika jolloin tartunnan vaara on pieni.
Ryhmäin välinen neuvottelukunta valitsi sihteereikseen ed. Linnan ja Kailan, puheenjohtajaksi vakinaisesti selitettiin jo viimekerralla valitun Alkio.
Merkittiin että kaikki neuvottelukunnassa edustetut ryhmät kannattavat amnestiaan nähden sitä ajatusta, että asia voidaan käsitellä vain hallituksen esityksen pohjalla.
Oli kuultu samalla, että hallitus on nyt taipuvainen antamaan esityksen asiassa.
Karjalan asiasta esitti tri Ivalo selonteon.