Torstaina 18. Jouluk.

Kirkkoherra Järventaus kävi tänään luonani. Suosittelee innokkaasti Petsamon sotilaallista miehitystä, sekä katekeettaopettajain lähettämistä. Petsamon asia. Valtioneuvostossa otettiin käsiteltäväksi. Ulkoministeri selosti valiok. ehdotusta, lähettää Petsamon alueelle, venäläinen von Pehrin puolittain luvattua, sotilaita suojaamaan kansalaisiamme, sekä, että sähkölinja, joka on rappeutunut pantaisiin kuntoon, jota kenraali Millerkin oli halunnut.
Pääministeri merkitsi lähtevänsä siitä kannasta, että Petshamo kuuluu Suomelle. Oli saanut ulkoministeriltä sen käsityksen, että aijottiin laskea venäläisiäkin Petsamoon.
Olisi siis estettävä venäläisten sinne tulo.
Ulkomin. väitti, ettei Petsamoa ole vielä annettu Suomelle. Petsamon asia on vedottu rauhankongressiin. Ehrnroth luvannut.
Pääminist. Emme anasta, mutta emme ole antaneet lupausta olla suojelematta etujamme.
Holsti yhä esitti vastakk. mielipidettä. Sellainen ote olisi vaarallinen. Neuvotteluja jatkettava viattomassa muodossa, mutta kun on päästy Petsamoon, siellä on pysyttävä.
Vennola. Jos me otamme suojellaksemme linjaa yhdessä venäläisten kanssa, se sotkee asian.
Alkio. Ennen oli puhuttu suomalaisesta Petsamon tien miehityksestä. Nyt puhutaan sitä, että se tapahtuisi ryssäin kanssa yhdessä! Ehdottomasti vain suomalaisten miehitettävä. Lähetettävä opettajia Petsamoon ja Salmijärvelle.
Jos venäläisiä otetaan mukaan, sotkeutuu asia.
Soininen. Miehitys yksinomaan suomalainen.
Berg. Ei ole tarkoitettukaan muita venäläisiä, kuin Aleksandrovskin puolella, jossa meidän miehityksemme loppuu.
Kallio voi katsoa ryssien tulleen avuksi, jos me saamme miehittää Petsamoon asti.
Luopajärvi. Venäläiselle oli jo huomautettu, että jos yhteen pannaan venäläisiä ja suomalaisia, ne tappelevat.
Ulkoministeri puolsi kantaansa.
Päätettiin: lähetetään viipymättä 60-miehinen komennuskunta majataloihin ja harkinnan mukaan Petsamoon. Tehtävä suojella omaisuuttamme Petsamon alueella ja pitää hallussaan majatalot. Raketaan sähkölennätin ja telefooni yhteys Petsamoon, ehdolla että venäläiset eivät saa tulla mukaan.
Lähetetään mahdollisimman pian taloudellinen komissioni ja pappi Petsamoon.
Sotaministeri tekee tarkemmat ohjeet komennuskunnan järjestelystä.
Asetus eräiden hallitus- ja hallintoasiain pidättämisestä Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi. Oikeusministeri esitteli asetuksen. Siihen sisältyi myöskin määräys, että presidentti saisi oikeuden määrätä kaupunkien erioikeuksista. Asetuimme Hahlin kanssa jyrkästi vastustamaan tätä kohtaa. Kallio ja Luopajärvi olivat epävarmoja, jälkimmäisen myöntäessä että nykyään näyttää tuo valta kuuluvan presidentille. Oikeusministeri selitti, ettei presidentti tule koskaan luopumaan siitä, ettei tämä kuuluisi hänen valtuuksiinsa. Sanoin, että juuri siksi että lait ovat juuri tässä epämääräiset ja hämärät, joten tämä kategorinen määräys tulisi tulkittavaksi selvennyksenä. Kun oikeusministeri selitti, että tämä valta oli periytynyt ent. Korkeimman vallan haltijalta selitin, ettei tasavallan presidentti ole perinyt siltä mitään, sillä hänen valtansa on kansalta. Äänestyksellä jouduimme tietysti vähemmistöön.
Tee-kekkerit ulkoministerin luona. Oli lupa tulla arkipuvussa. Menimme Hahliln kanssa. Odotushuoneessa rouva tuli ohimennen minua kylmästi tervehtimään, mutta ei Hahlia. Meni saliin. Me jäimme odotushuoneeseen. Seisomme. Odotamme n. 5 min. Lähden pois. Telefoonaan Holstille etten voi tulla. Oli mennyt nuuskaa nenääni. Rouva oli liian pariisilainen – että olisin voinut jäädä hänen eteisessään odottelemaan.
Menin ryhmään.
Maalaisliiton klupi-ilta. Innostus nousi. Puhuttiin ainakin 15 puhetta. Osalta hyviäkin. Tunne nousi. Sovittiin vanhat riidat. Lennokkaita ajatuksia.