Torstaina 18 Maalisk.

Ovatkohan ne maalaisliittolaiset ministerit esittäneet edes ryhmän ehtoja ml. osanoton ja kannatuksen ehtoina uudelle hallitukselle? Pelkään vähän. Hahl ei ole tahtonutkaan, sillä hänhän tarjoutui Erichille ilman ehtoja, Pehkonen tuskin oli niistä selvästi tietoinen ja Joukahainen ilmeisesti menetti malttinsa ja lupautui jo ennen kuin ryhmä hänelle antoi luvan. Jos esim. suhteessa maantieponteen ei ole ehtoja asetettu, tulemme me, jotka sen vuoksi ryhmän päätöksellä erosimme sangen ikävään asemaan. Ja ryhmämme arvo laskeutuu. Lisäksi nostaa se ryhmän vasemiston sellaiseen oppositsioniin hallitusta vastaan että sen kaatuminen ennen kevätistuntokauden loppua on hyvin varma.
Ryhmässä
Valittiin puheenjoht. Alkio, varalle Kokko ja Kallio.
Sihteereiksi Hanhisalo ja Kärki.
Eduskunnan puhemiesehdokkaaksi Relander.
Sos. ehdokas toiseksi ja Virkkunen kolmanneksi.
Kansliatoimikuntaan ehdotetaan oma edustaja, Niukkanen.
Neuvottelioiksi Alkio, Kokko, Heikkinen.
Valittiin valiokunta ehdottamaan jäseniä valiokuntiin. Suureen vk. pitää tulla yksi joka valiokunnasta. Sama valiok. ehdottaa valitsijamiehet.
Hallituskysymys. Joukahainen:
Hallituskysymys jäi rempalleen. Ryhmä oli valinnut heidät, myös Kallion. Raatikaisen nimi listalta oli jäänyt pois presidentin tahdosta. Erich olisi ollut valmis ottamaan. Sittemin nimi taas ilmestyi. Luuli Raatikaisen kieltäytymisen syyksi syrjäytyksen.
Mikä oli syynä siihen, että E:n jo hajonnut yritys uudelleen nousi ei tiedä. Meni Haminaan. Tuli kuin kutsuttiin. Syy miksi hän katsoi olevansa velvollinen olemaan viimeiseen asti mukana oli se, että oli käsittänyt ryhmän tahtovan niin. Ryhmän päätöstä Ingmanin ja Erichin tulosta ei voitu toteuttaa. Oli viimeiseen saakka siitä muistuttanut. Sitten olisi ollut ainoa keino johtaa asia karille. Sitä ei uskalla. Ryhmä saa nyt tarkistaa kantansa. Valmis viittauksesta poistumaan. Tähän asti saanut sen vaikutuksen, että hallituksessa voisi työskennellä, se ei ole vanhoillinen.
Kallio totesi ettei hän ole ollut ryhmän ehdokkaana.
Hahl ei ole ollut viim. ryhmäkok. On ollut sitä mieltä, että ryhmän mielestä on hallituksessa oltava. Oli sitä mieltä, että tielakipontta ei voinut mainita julkisessa ohjelmassa. Käsitti että hallituksessa piti olla, ei voinut paikkaa jättää näin kriitillisenä aikana.
Mitä nykyiseen hallitukseen tulee, luulee ettei se ole huonompi meikäläisiin nähden kuin entinenkään. Pelotteli sosialisteilla. Niiden kanssa ei saataisi yhteistä ohjelmaa. On huomannut eräissä suhteissa helpommaksikin toimia nykyisessä hallituksessa.
Juutilainen tiedusteli minkälaisia ehtoja oli asetettu ryhmän mukaan tulon ehdoksi. Ohjelma pyöreä. Tielaki ei ole ohjelmassa. Miksi ei Kalliolle tarjottu hänen edellistä paikkaansa. Hahlin laus [lause katkeaa]
Alkion laajempi selostus tilanteesta ja sen vaikeuksista.
Joukahainen. On turhaa keskustella muusta kuin: ryhmä voi antaa hallitukselle potkun ja panna toinen tilalle. Mitä tulee Alkion väitteeseen, oli edellinen ministeristö jo hajonnut. Siellä virkamiehet hoitivat asioita. (Alkio oikasi, että tämä oli erehdys). Asiaa ei olisi voitu hoitaa muuten kuin ajamalla asia karille. Ryhmän on nyt lähi tulevaisuudessa pyrittävä selvään suhteeseen. Alkion esittämä kanta, että omia miehiä tuetaan, mutta ei hallitusta, ei vetele. Ryhmän on otettava selvä kanta.
Niukkanen oli ollut kahdessa neuvottelussa ja esittänyt tunnetut ehdot, m. m. maantieasia, suhteellinen edustus, rauha, Holsti y. m. Painostettiin että ml. kannatuksen eheys riippuu siitä, kuinka prikatuita oikeistolaisia sinne tulee. Ollut koko ajan siinä käsityksessä että ohjelma sekä koko kysymys tulee ennen hallituksen muodostamista ryhmään. Hämmästynyt. Mutta luulee että Suomen kansa tarvitsee tämän vitsauksen ennen kuin Suomen kansa pystyy saamaan vasemmistokokoomusta.
Manner: yhtyy Alkioon. Miten luottamus saadaan ja annetaan eduskunnassa?
Kallio selitti Juutilaiselle.
Hahl selosteli jotain. Ohjelma tietenkin pyöreä. Mutta sanat eivät vielä ole samat kuin teot. Ei ruotsalaisille kaikkea luvattu. On eri mieltä siitä, ettei sovi hallituksen ohjelmaan ottaa tieponsia kosk. päätöstä. Ei muka ole mennyt hallitukseen ilman ehtoja. Hän kuuluu ulkovaliokuntaan. Pannut ehdoksi että tielaki pannaan toimeen. Ei mene toistaseksi sanomaan sitä ei tätä. Arvannut, että ryhmä Alkion pois tulon vuoksi hallituksesta tulee siellä hyvin vaikea olla, koska hän tahtoo aina oman tahtonsa läpi.
Pehkonen oli päässyt siihen käsitykseen, että ryhmän kanta oli määrätty. Vaatii toveruutta. Yleistä. Samalla osoittaa parlamenttaarisuutta siten, että vaatii että niin kauan kuin yksikin mies on [lause katkeaa]
Alkio vastasi Hahlin hyökkäyksiin.
Raatikainen yhtyi Niukkaseen, siinä, mikä koski neuvotteluja. P.j. maininnut että Hahlin ehdokkuus oli ryhmässä käsittelyn alaisena. Oli tullut siihen käsitykseen että ryhmä oli yksimielinen. (Hyväksyttiin). Mutta ryhmän ehdoista olisi ollut pidettävä kiinni. Kummallisimpaan asemaan joutui Hahl. Hän on eronnut hallituksesta, mutta ei vaatinut sitä. Äsken Erich kutsunut puhelimeen ja pyytänyt häntä keskusteluun. Ei ole kovin halukas hallitukseen. Jonkullaisia kunniakäsitteitä pitää olla olemassa. Jos me kerta ollaan hallituksessa mukana, siitä pitää olla vastuussa. (Tuntuu olevan halukas menemään). Halua[a] ryhmän lausuntoa meneekö vai ei.
A. Pesonen. Tässä on tapahtunut vallankaappaus. Ml. ryhmä joutunut kärsimään. Raatikainen voi hall. menonsa ehdoksi asettaa ehdot, mutta ne ei velvota ketään. Ryhmän olisi kiellettävä Raatikaista menemästä. Olkoon nykyiset ammattiministereinä. Ei enää lisää miehiä – Kieltämätöntä on, että meidän miehet ovat ryhmän ehtoja syrjäyttämällä menneet hallitukseen. Hallitus tahdottiin saada kokoon ennen kuin ryhmät kokoontuvat.
Relander. Eräässä kokouksessa oli ollut puheena Hahlin menosta hallitukseen. Alkio ei liene ollut siellä. Ilm. että presidentti oli kääntynyt hänen puoleensa, kysynyt suostuuko hän muodostamaan hallituksen. Vastannut jyrkästi kieltäen. Osoittanut Ritavuoreen. Meidän miehet hallituksessa ovat maalaisliittolaisia. (Oikein!) Suhtauduttava asiallisesti hallitukseen. Ei pidä tätä oikeiston voittona. Luulee, että oikeistokokoomus pakoittaa sosialisteja tarkistamaan kantaansa.
Elovaara. Hahlin lausunnon johdosta, että hallitukseen menijät ovat syrjäyttäneet ryhmän päätöksiä. Hirveän ajattelematonta. Kyllä sinne ml. ohjelmaa saatu olisi. Meillä olisi ollut valtaa. Ei ymmärrä pitääkö meidän nyt muutamain miesten vuoksi uhrata valitsijain edut.
Perälä oli odottanut tätä vaalivoiton tuott. tilannetta. Onko meillä enää ollenkaan keskustapolitiikkaa? Toiset menevät vasemmalle, toiset oikealle. Ensi tehtävä että rivit kootaan. Nyt on asetuttava tulessa olevain miestemme taakse. Valitettava kardinaalivirheenä, ettei ryhmälle ole annettu tilaisuutta tark. ohjelmaa. Raatikainen voi vielä pelastaa. Esittää ohjelmaa. Maalaisliittolaispiireissä tästä masentunut mieliala. Valitsijoilla hätä.
Niukkanen. Neuvottelut olivat tiistaista alkaen siirtyneet hallituskandidaattien keskeisiksi. Näin valitett. ei ole tapahtunut. Meidän miehet eivät ole riittäv. valvoneet. On tämän hallituksen takana vain siksi kuin vasemmistokokoomuksen aika on tullut. Raatik. ei olisi ment.
Kallio hämmästynyt keskustelusta, varsinkin A. Pesosen. Edustajamme ovat puolueen edustajia. Tätä hallitusta on kannatettava. Paikallaan että Raatik. esittää ehtoja. Raatikaiselle: ei tiedä mikä on ryhmän kanta elintarveasiassa. Kanta määrättävä.
Pilkka jää odottamaan uuden hallituksen tekosyntejä. Ei ihaile vasemmistokokoomusta. Muistelee että ohjelman hyväksyminen olisi jätetty hallitukseen menijöille.
Vuorimaa. Nyt on tapahtunut mitä pelättiin. Oikeisto on muod. hallituksen. Ml. ed. eivät ole valvoneet ml. etuja. Mutta annetaan nyt miesten olla hallituksessa ja odotetaan mitä tapahtuu.
Juutilainen oli ilm. ettei voi puoltaa oikeistokokoomusta. Ryhmä yksim. kutsui miehensä pois tielain vuoksi, osa samoja miehiä ja muita mennyt ilman ehtoja. Nyt on hallitukseen menty ilman ehtoja. Oikeisto on päässyt valtaan. Ulkopolitiikassa täydellisesti johtaa. Mannerheimin lähettinä liikkuu Ryynänen-Brandenburg. Ei kannata muuta kuin keskustavasemmistohallitusta.
Heikkinen J. A. Ollut Vienan kohdalla. Saaneet täältä elintarp. Bolshevikit ovat Uhtualla. Kannattaa miesten oloa hallituksessa.
A. Pesonen selosti kantaansa vielä. Hahl käsittää olevansa hallituksessa ammattiministerinä. Ei ole pyrkinyt vasemistohallitukseen.
Manner oli pj. vaalin johdosta toivonut, että päästään taas 1917 oloihin. Syytä justeerata kanta hallitukseen nähden. Hallitus pidettävä toistaseksi pystyssä. Nyt ei ml. voi tällä kertaa tehdä muuta.
Alkion pitempi selostava lausunto. Vast. Rn menoa hall.
Leppälä J: Raatikaisen ei pitäisi mennä neuvotteluihin ennen kuin Alkion mainitsema ponsi on valmis. Muistutti että pj. ei ollut (Joukahainen) noudattanut ryhmän päätöstä, ettei panna miehiä hallitukseen jos sinne tulee Ingman, Setälä tai G. Serlachius. Rajalla vangittu miehiämme. Säälitteli Pehkosta. Lähetystö hänen luokseen.
Raatikainen. Ei käy lykkääminen. Ei mielellään luovu elintarveministerin paikasta. Maalaisliittolaisen on se paikka täytettävä. Ei usko itse siihen pystyvänsä. Ryhmä voisi ehdottaa jonkun muun. Ei luule että tänä hätäaikana voidaan toisin menetellä.
Kallio melkein vastustaa ponsilausuntoa hallitukseen suhtautumisessa. Voisi tuoda esiin kun hallituksen ohjelma tulee eduskuntaan. Raatikainen voisi keskusteluja pääministerin kanssa lykätä.
Y. Pesonen. Jos kaikki ministerit olisivat menetelleet yhtä johdonmukaisesti kuin Kallio, olisi kaikki hyvin. Arvelluttavaa Raatikaisen mennä hallitukseen ennen kuin ryhmän kanta siinä on selvänä.
Perälä valittaa Pehkosen asemaa. Saanut vääriä tietoja. Ei ole asian sisällä. Kannattaa Alkion ehd. ponsilauselmaksi. Tuntunut Raatikaisen lausunnoista että hän on päättänyt sinne mennä. Menköön.
Kokko. Hyväksyy hallitukseen menon. Kalliokin voisi mennä jos ryhmä on hänen kannallaan.
Alkio uudistaa vastust. Rn menosta hallitukseen.
Se oli taas katkera ilta. Hahl vaeltaa kaksinaamaisena ja – minua kunniantunto estää paljastamasta häntä.
Ja Raatikainen. Hän tahtoo mennä hallitukseen – elintarveministeriksi. Mies, joka ei kykene täyttämään sitä paikkaa. Ja joka on kokonaan säännöstelyä vastaan. Hän menee – koska hänen mielensä tekee ministeriksi! Vastoin ryhmän tahtoa.
Siellä ne sitten ovat kaikki savolaiset.
Hyi kun minua inhottaa tämä peli.