Torstaina 18. Marrask.

Hallituksen muodostamisen on tasavallan presidentti antanut tuomari V. Tannerille tiesi U. S. Mutta juttu oli perätön. Ryhmän puheenjohtajat oli kutsuttuina tasavallan presidentin luokse klo ½ 4. Olimme: Arajärvi, Linna, Estlander ja minä. Presidentti kertoi olleensa puheissa Tannerin kanssa, joka oli selittänyt etteivät he ole tahtoneet kaataa hallitusta. Toivonut uutta esitystä ja hallituksen pysymistä. Presidentti kysyi mitä nyt on tehtävä. Voisivatko ryhmät ottaa alotteen neuvotteluihin?
Minä sanoin, että aseman selvittäminen on niiden asia jotka tilanteen ovat muodostaneet. Katsoin että sosialistien, ruotsalaisten ja hallituksen on ensin sovittava aseman järjestämisestä. m. m. jos on kysymys uudesta esityksestä rajalaiksi. Vasta sitten voimme me muut ottaa harkitaksemme voimmeko suostua siihen. Tähän yht. Arajärvi ja Linna.
Estlander halusi uusia vaaleja!
Ehdotukseni pohjalle asia jäi.
Ryhmä hyväksyi kantani heti sen jälkeen pidetyssä kokouksessa.
Ryhmien väliseen neuvottelukuntaan valittiin: Alkio, Kokko, Lohi, varalle Vuorimaa.
Valtiollinen ilmapiiri: ’’Uusi-Suomi’’ ja ”Helsingin Sanomat’’ tukkanuottasilla. Hbl & Co noloina, mutta kukaan niistä ei nyt moiti hallitusta! Hallituksen eronpyynti oli kuitenkin harkitsemattomuuden hedelmä. Jos eivät he uhmailleet ultimatumeilla rajalakiasioissa, olisi seuraus ollut äänestyksestä verrattain helposti järjestettävissä. Nyt huomaa hallitus itsekin kaatumisensa syyn sangen vähäpätöiseksi ja eroamisensa sangen epäedulliseksi maalle ja valtiolle. Maan budjetti on suurimmassa sekasorrossa, ei ole vielä annettu edusk. yhtään budjetin tulopuolta koskevaa lakia, ei lisäbudjettia, ei mitään! Ahvenanmaa-asia on kriitillisessä kohdassa, Norjan Suurkäräjillä tapahtunut paljastus Ruotsin kuninkaan diplomatiasta 1915, antaisivat mitä oivallisimman aiheen parantaa Suomen asemaa Ahvenanmaan asiassa. Rauhansopimus pannaan huomenna ulkoas. valiok. mietintönä pöytään. Mutta – hallitus eroo!
Tämän heikontavammin ja edesvastuuttomammin ei mikään hallitus voisi toimia. Se oli teko, jonka saattaa tehdä vain renki.
Mutta mikään lehti ei tätä sano. Sillä nyt ei ole keskustahallitusta! Jos se olisi, tuon sanoisivat kokoomuslehdet, sosialistit ja ruotsalaiset.