Torstaina 18. Syysk.

Englanti ja Viron rauha. Englannin hallitus on lähettiläämme Lontoossa, hra Donnerille, ilmoittanut tehneensä edustajalleen Tallinnassa [kehotuksen] ryhtyä keskusteluihin Viron hallituksen kanssa, ettei Viro ryhdy rauhanneuvotteluihin bolshevikien kanssa. Englanti toivoo että Viro ei tee rauhaa. Englannin hallitus on valmis antamaan hyviä neuvoja. Armeijan varustus. Myönnettiin sotaministerin ehdotuksesta 8 milj. mk. sotilasvaatetukseen ja 16 milj. markkaa 20 milj. patruunan ostoon.
Ruotsalainen osasto Kouluylihallitukseen. Asetusehdotus, joka kirkollisministeriössä oli valmistettu, otettiin epävirallisen arvostelun alaiseksi. Ehdotusta puolsivat Kahelin, Soininen ja Erkko ehdottomasti, Vennola siinä muodossa, että ei perusteta osastoa, eikä missään tapauksessa ilman valtiopäiväin päätöstä, vaan olisi asetettava ruotsalaisia kouluja ja niiden asioita koskevia esittelijöitä.
Ehdotusta vastustivat ehdottomassa ja jyrkässä muodossa Alkio, sekä Pohjanpalo, vastustaen myöskin määrärahan ottamista ensi vuoden budjettiin. Kallio samoin vastusti. Ritavuori kannattaa erityisen kouluhallituksen osaston perustamista, mutta ei vielä ole valmis määrittelemään toimintarajoja. Collan katsoi että asiaa ei ole vielä riittävästi pohdittu. Asian yhteyteen kuuluu ylioppilastutkintojen uudistuskysymys. Lykättävä valiokuntaan. Soininen suostui, mutta yliopp. tutkintoa koskeva asia ei kuulu sen yhteyteen. Lundson oli täydelleen sitä mieltä, että tällainen määräraha oli otettava, mutta ei olla vielä selvillä kuinka asia järjestyy. Pohjanpalo yhtyi Collaniin valiokunnan asettamisesta. Luopajärvi vastusti itse asiaa mutta salli sen mennä valiokuntaan. Kahelin ja Lundson vastustivat asian lähettämistä ylioppilastutkintokysymykseen. Samoin Vennola.
Valiokunta päätettiin asettaa. 4 jäsentä: Kahelin, Pohjanpalo, Soininen, Alkio.