Torstaina 19. Helmik.

’’Suomen Kuningaskunta’’. Leskelä kertoo nyt minulle, että täällä on olemassa salainen järjestö, joka nimittää itseään tällä nimellä ja käyttää takinrintapielessä ’’S.K.’’ metallista merkkiä. Se on aktivistien keskuudessa eriävä ryhmä, jolla on agenttinsa kautta maan. Erittäin on agenteiksi haluttu suojeluskuntien johtomiehiä, missä nämä ovet olleet taivutettavissa. Härmässä on näillä huomattavaa kannatusta, jossa muutamat johtomiehet, kuten Kivimäki ja Ekolan veljekset ovat antautuneet palvelukseen. Kaikki suojeluskunta-aseistus on heidän hallussaan. Etelä-Pohjanmaalla ei asia ole vielä enempi levinnyt, mutta Punaisessa Suomessa. Ylistaron kansallismielisten keskuudessa tätä mielialaa levitetään. Tarkoituksena on kerätä suojeluskuntien johto-ohjakset kokonaan näiden käsiin, sekä asevarastot. Samalla harjoitetaan agitatsionia tasavaltaa ja hallitusta vastaan, monarkian ja Mannerheimin puolesta. Näillä ei ole kuitenkaan takanaan Etelä-Pohjanmaalla mitään joukkoja. Jos ne lähtisivät kuningaskunnan puolesta kapinaan, joukot eivät seuraisi. Miten on Etelä-Suomen laita?
Kansalaisten on siis tätä ruotsalaisen oikeiston myyrän työtä pidettävä silmällä, koska siinä on taaskin suomeksi heiluva häntäkin. On myöskin varmaa että venäläinen upseeristo armeijassa on tämän homman turvissa.
Kokoomukselais-raukat!
Hallituskysymys. Pääministeri teki selkoa hallituskysymystä. Se ei ole edistynyt yhtään. Olimme entisellä kannalla. Asetin vaatimuksen että nyt on luovuttava neuvotteluista kokoomuksen kanssa ja täytettävä paikat keskustasta. Ilmoitin että haluamme mahdollisesti raha- ja kauppaministerin paikat. Tuntui tekevän epäedullisen vaikutuksen edistysmielisiin.
Ryhmässä:
Alkio: Selosti edellisen ryhmälle. Maalaisliiton puolesta olisi nyt vaadittava kauppa- ja rahaministerin paikat. Suuronen ja Kallio. K. oli luvannut.
Kallio samoin. Ilmoitti, ettei hän suostu rahaministeriksi, ellei pääministeri pyydä.
Relander selostaa tunnettua kantaansa. Hallituksen on luovuttava. Keskustan ei sovi enää riskeerata. Vakuuttaa kokoomushallituksen mahdollisuudesta.
Manner olisi aikaisemmin ollut R:n kannalla, mutta nyt ei millään ehdolla. Suuroselle antaisi rahaministerin paikan. Meidän olisi täytettävä siirtomaaministerin paikka.
Niukkanen luuli, että hallituskysymys on nyt oikealla ladulla. Holsti heidän kykenevin miehensä. Tätä hallitusta ei tulla kumoamaan. Kallio kykenee rahaministeriksi paremmin kuin Lundson. Kallio ei tulisi tekemään esim. sellaisia tuhmuuksia kuin Arajärvi. Ei tunne Suurosen valtiollista kantaa. Elintarveministerin paikka lakkautettava.
Kallio ehdotti että budjetti ensin hyväksytään ja sitten vasta muod. hallitus. Puhuu rahaministerin vaikeuksista. Puolsi elintarveministerin paikan täyttämistä.
Lohi. Ei ole hallituksella ollut syytä erota. Ei ole ollut mitään kaatumisen syytä. Hallitus on käsittänyt aseman aivan oikein. Valittaa, että ryhmän äänenkannattajassa on tuotu ryhmän mielipiteestä poikkeavia mielipiteitä. On varma ettei edistysmieliset pysty paremmin järjestämään rahaministerin salkun hoitoa. Elintarveministerin paikka myös täytettävä. Tämä keskustelu pidettävä evästyksenä hallituksen jäsenille.
Pilkka yhtyy Relanderin lausunnon johdosta Loheen. Hallitus ei saa erota. Kiireesti täytettävä tyhjät paikat. Ruvettava rauhanneuvotteluihin. Yksin jäädessämme tuhomme varma.
Relander Hallituksen ero ei olisi konkurssijulistus. Kun 6 eroaa, se on jo hajous. Ulkoministerin erottamiseen ei voitaisi suostua. On selvä, ettei hallitusta tulla kaatamaan, kun kukaan muu puolue ei tule hallitukseen, vaan sanovat: ne ovat hulluja miehiä!
Raatikaiselle ei ole vieras se ajatus mitä puhemies on sanonut. On väärin että ml. on niin suuri edesvastuu. Pitäs pyrkiä siihen, että ml. asettaisi ehtoja ja vaatisi enempi paik[koja]. Surkeata että ml. täytyy vastata kauppamin. teoista. Suuronen on varma maalaisliittolainen. Ei vastaa Pehkosta. S:sta voidaan tanssittaa, Pehkosta ei. Surkeata ml. vastata Lundssonista. Jos saadaan paikat täyttää, on suuret menestymisen mahdollisuudet, vaikka poltetaankin.
Yleinen etu vaatisi hallituksen muodostamista pian. Menettely ulkoministerin pysyttämiseen nähden oikea. Rajamaaministerin paikan täyttäminen vaikea. Maalaisliiton vaadittava enempi vaikutusta.
Perälä yhtyy edelliseen. Luulee puhemiehen tähtäävän pääministerin muutokseen. (R: minä tahdon säilyttää pääministerin!). Keskustahallitus säilytettävä. Bolshev. ajavat oikeistososialistit meidän syliimme. Täällä on paljon bolshevikeja. Jos keskustahallitus pysyy pystyssä oikeistosos. tulevat meille. Kallio rahaministeriksi. Suuronen tuntuu olevan kauppamies. Elintarveministeri ikävä käsissämme, mutta siihenkin on mentävä. Rajamaaministerin paikka vaikeimpia. Mutta meidän tulee uskaltaa.
Alkio selosti ja vastaili, ehdottaen että valtuudet sovitteluun jätetään ryhmän edustajille ministeristössä.
Heikkinen kannatti. Yhtyi Soinisen ja Holstin suhteen Alkion edell. lausuntoon. Elintarveministeriö täytettävä. Rajamaan ministerin tehtävä tärkeä asia. Myönnettävä varoja.
Junes. Asia kulkeutunut siihen tilaan ettei missään tapauksessa saa mennä siihen kuin Relander ehdottaa. Hyväksyy ehdotetun menettelyn. Rajamaaministeriössä oma mies. Valmisteltava rauhantekoa Venäjän kanssa. Konsulien tulee valvoa!
Kärki: Sotaministeriksi maalaisliittolainen ottamaan kiinni kruunun varkaat. Lähetettävä tutkijoita Venäjälle.
Elovaara tyytyväinen Alkion lausuntoon. Täytettävä sopivat paikat hallituksessa. Epäilee kuitenkin rahaministerin paikan täyttämistä. Kauppaministerin paikan saaminen vaadittava ehdottomasti, samaten rajamaat ja elintarpeet.
Lohi kysyy: onko meidän taholta tehty selväksi, miten menettelemme rauhanneuvottelujen suhteen?
Kallio: Emme saa tarjota rahaministerin salkun hoitajaa. Maalaisliittol. hymyillään. Mutta jos hätä tulee, sitten. Jos menemme hallitukseen on meidän seisottava oikealle ja vasemmalle selkä suorana. Rauhalla on kiire.
Niukkanen yhtyi Kallioon viimeasiassa. Ei luota Suuroseen. Onhan Pehkonen. Hallituksessa olevain olisi pidettävä mielessään sotaministeriön rötökset.
Kallion kysymykseen saisiko kuulustella Jalo Lahdensuota elintarveministeriksi? Useat puhujat kannattivat. Hyväks.
Keskustelu evästyksenä.