Torstaina 19. jouluk.

Delegatsionissa Sisäministeriöstä kysytään: olisko suotavaa että näille valtiopäiville annetaisiin esitys vielä ilmottamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten. Selitettiin että jos se aijotaan voimaan v:den 1920 alusta, se olisi hyvä, jos se nyt säädetään, että asianomaiset tietäisivät heti vuoden alusta ruveta pitämään kirjanpitoa.
Haataja kannatti
Schybergson kannatti, että ilmoitusvelvollisuus pantaisiin toimeen valtion puolesta ja että valtion puolesta olisi pantava toimeen tarkastus.
Kallio piti valitettavana ettei ollut käsitelty voimaan saatettavaksi sitä lakiesitystä, joka oli ollut Gyllingin esityksessä esillä viime valtiopäiviltä. Saman tekevä tuleeko esitys nyt vai huhtikuulla.
Alkio yhtyi Kallioon.
Hahl samoin.
Ilmoitettiin että esitys olisi jo valmis eduskunnalle annettavaksi.
Todettiin mitä oli sanottu. Mitään päätöstä ei tehty.
Rahaministeri ilmoitti ajateltavan kaikille virkailijoille jotka kantavat 1/4 vuosittain lisäkorvaukset. Siten ehdoteltiin yhden kuukauden palkkaa palkkiona.
Schybergson. Vaikka valtion raha-asiat ovat huonot, hän kannattaa, sillä virkamiesten ahdinko on suuri.
Hahl kannatti; huomauttaen perheellisyysperiaatteesta.
Alkio sanoi tämän korvausmuodon sopivaksi, mutta ei tahtonut sanoa mitään summista. Suuriperheelliselle enempi kuin pienille.
Kokon kysymyksen johdosta ilmoitti Rahaministeri, että korotuksen oli aikomus ulottaa myös kansakoulunopettajiin.
Koko summa tekee 11 milj.
Kallio. Hultinin huomautuksen johdosta, että pitäisi myöskin sotilasvirkailijoille antaa korvausta, että silloin pitäisi myös sotamiehille tehdä samoin, me joutuisimme hukkumaan. Sotilasvirkam. palkat muutenkin kork.
Alkio yhtyi Kallioon.
Nevanlinna. Hallituksen jäsenten palkkaus myös korjauksen alainen. Todettiin lausutun että jonkullainen tämän tapainen avustus olisi virkamiehille annettava kertamaksun muodossa, vaikka ei ole tahdottu käydä yksityiskohtiin.
Yliopiston palkkaus.
Yliopiston menosääntö on nykyään 2,241,000 mk. Nyt on ensi vuodelle tehty menosääntö 3,362,000,- Mainittiin professorien palkkaehdoista.
Kallio oli sitä mieltä että delegatsionin on mahdotonta mennä kiinteitä palkkoja niin järjestelmän mukaisesti korottamaan. Komitea on sitä varten. Pitää toimittaa yhdellä kertaa kaikki. Nyt on päästävä tilapää järjestelyllä. Jos näin yksi kerrallaan otetaan, siitä syntyy pitkin linjaa epätasaisuus.
Schybergson ei uskonut, että rahan arvo maassa nou-see ennalleen. Se tulee kenties olemaan 50 % entisestä. Nyt se on 25 %. Virkamiespalkat on nostettava kaksinkertaisiksi. Turun ruotsal. akatemiassa on palkka 20,000, ja 5000 korotus.
Alkio oli sitä mieltä, että asiallisesti ei delegatsioni voi tästä mitään lausua. Jos sitä tahdotaan, olisi asia esitettävä eduskunnalle. Mutta yliopistossa on pidettävä huolta siitä, että täysin kelvollisia opettajavoimia voidaan sinne saada. Mutta nyt olisi tyydyttävä tilapää järjestelyyn.
Haataja asettui myöskin sille kannalle että asia järjestetään tilapäisesti.
Rahaminist. ilm. että palkkojen järjestelykomitea ei ole ehtinyt vielä pitkälle.
Alkio lausui että yliopiston asema on sellainen että siellä pitää saada pidetyksi täysin päteviä opettajavoimia. Mutta onneton poikkeustila on nyt sellainen, että pitäisi voida nyt tilapäisesti järjestää asia.
Vrede yhtyi Alkioon siinä ettei delegats. voi seikkaperäisesti käsitellä.
Nevanlinna samoin.
Merkittiin ja todettiin.
Kieltolaki-asia. Alkio ehdotti käsiteltäväksi kysymyksen kiireellisesti. Esitti syyt siihen. [jätetty tyhjää tilaa].
Schybergson oli kuullut, että hallituksessa oli asetettu komitea käsittelemään asiaa.
Estlander. Kunnallislakeja olisi käsiteltävä, kieltolaki lykättävä hallituksen esityksen varaan.
Rahaministeri selitti, että oli asetettu hallituksen keskeinen komitea asiaa varten. Hallituksessa on epäilyksiä, voidaanko väkijuomatakavarikoita, ainakaan joka suhteessa.
Kallio. Käytäntö on jo antanut tukea takavarikoimiselle.
Estlander. Kunnallislait, ollen hallituksen esitys, tulee käsitellä kieltolain edellä.
Vrede samoin. Ehdottomasti kunnallislakien käsittely on ensin otettava. Ei ymmärrä väliaikaisen kieltolain tarvetta.
Haataja. Kunnallislain muutos tällä kertaa laajakantoisempi kuin kieltolaki ja tärkeämpi joten se on käypä edellä.
Juutilainen piti kieltolakia tärkeämpänä.
Hahl. Kunnallislakiin ei pitäisi tällä kertaa koskea. Se on vaarallista. Rauhoituksen vuoksi ei sitä pitäisi. Porvarit velttoja.
Kairamo. Kunnallislait vaativat kohtuullisia parannuksia.
Alkio yhtyi pääasiassa Alkioon. [!]
Koivisto tahtoi kunnallislait muuttaa ja ne ovat nyt muutettavat.
Linna piti välttämättömänä kunnallislakien muutosta, mutta tällä kertaa olisi sitä ajattelematonta ottaa esiin. Tulevalle eduskunnalle.
Vrede. Ei pidä ollenkaan paikkaansa, että sosialisteja voidaan tyydyttää. Ei ole kysymys siitä, että muutettaisiin kansanvaltaista suuntaa, vaan korjata epäkohtia. Tällä on hallituksen esityksenä etusija yksityisalotteiden edellä.
Alkio muistutti, että suomettarelaiset olivat alkaneet kilpajuoksun sosialistien kanssa kunnallisesta äänioik. Ei tahdo muutoksia ennen kokemusta.
Puheenjohtaja totesi puolletun että hallituksen esitykset on ensin käsiteltävä, mutta ei ole päästy yksimielisyyteen. Talousvaliokunta saa menetellä sen mukaan kuin voi.
Sulfiittisprii-juttu oli nyt esillä eduskunnassa toisessa lukemisessa. Uusi ’’Kansallinen kokoomus’’ ajoi nyt, Haatajan johdolla asian pöydälle panemista koko joululoman ajaksi. Tarkoitus oli voittaa aikaa, että ehditäisiin prässätä eduskunnan enemmistö myönteiselle kannalle hallituksen sulfiiti-kontrahdeille. Puhuimme miehissä sitä vastaan. Ja me voitimme 54 ä 40 vastaan. Siis uusi kokoomus!
Sen jälkeen teki Louhivuori ehdotuksen että asia lähetetäisiin takaisin valiokuntaan valmistettavaksi niin, että kävisi mahdolliseksi valmistaa spriitä.
Taas meidän taholta ankarasti vastustettiin.
Kanssamme puhui Pullinen. Ent. nuorsuomalaiset eivät puhuneet mitään. Ruotsalaiset kannattivat kokoomuspuoluetta.
Me voitimme taas 63 ä 23 vast.
Nyt ehdotti Palmgren Kairamon kannattamana, että hyväksytäisiin hallituksen esitys.
Pakistiin paljo ja pitkältä.
Huutoäänestyksellä hylättiin tämäkin ehdotus ja hyväksyttiin mietintö.