Torstaina 19. Kesäk.

Valtioneuvostossa. Oli esillä Venäjällä palvelleen kenraali Vadenstjernan ja everstin leski Åkermanin eläkkeiden maksaminen etukäteen Suomen valtion varoista Venäjän luotolla. Kallio ja minä aloimme tutkia perusteita. Minä ehdotin että anomukset hylätään. Kallio, Hahl ja Soininen yhtyivät, vastustivat Valdén, Söderholm ja Castrén. Siis hylättiin. Sittemin ehdotti pääministeri että asia otetaisiin esiin valtioneuvoston täysistunnossa uudelleen käsiteltäväksi. Hyväksyimme lykkäyksen. Venäläiset eläkkeet oli alettu myöntää 1918. Nyt tahdottiin jatkaa tämän pohjalla. Tälle jatkolle panen jyrkän esteen. Täällä ovat suuret määrät työmiehiä jotka ovat saamassa palkkoja Venäjän valtiolta, anoneet samoin etukäsipalkkoja eikä ole myönnetty. Kenraali-eläkkeisiin on pantava jyrkkä piste!
Sotaministeri esitti upseereille liikekannalle panon aikana 50 % palkan korotusta, jonka sotaministeri saisi panna tarpeen sattuessa toimeen. Vaadin että asia otetaan esiin vastaisuudessa täysistunnossa. Menoerä tekisi n. 3 milj. Lykättiin.
Päivälliset professori Carrelle, amerikkalaiselle kieltolakimiehelle annoimme ministeriön puolesta tänään Kaivohuoneella. Mukana oli Soininen, Relander, Helenius-Seppälä, Sirenius, Karpio, Sippola, Liakka, Stadius, Laitinen, Carré ja minä.
Puhuttiin! Minä puhuin kunniavieraalle, hän vastasi. Sitten puhui Helenius-Seppälä, Sirenius, Laitinen, Soininen. Se oli hauska ilta.
Vieraallamme oli hyvin optimistiset käsitykset Suomesta. Minä puhuin trustista, jonka Iltalehti tänään sanoo kieltolakimiesten puuhaavan Amerikan, Suomen ja Viron välille. Hän otti sen hauskasti vastaan, luvaten ruveta trustin ilmoitusvälineeksi.
No niin! Soininen kohdisti sanansa Seppälälle, joka yhä edelleen saa kestää kaiken sen ryöpyn, häväistyksen ja uhkailut jotka kieltolain vastustajat purkaavat. H-S. käänsi osan niistä minulle, samoin Liakka. Carre rva Trygg-Heleniukselle.
Hetki oli sikäli merkillinen että Suomen valtion, hallituksen nimissä tämä joukko piti juhlaa, – joukko, jonka merkitys porvariyhteiskunnassa on verrattain ala-arvoinen. Sanoi H-S että haukkumakirjeissä joita tulee hänelle haukutaan myös minua. M. m. Alkio-Lenin. Hm!
Me taistelemme – ja voitamme, – kunhan nyt vain saataisiin hallitusmuoto!