Torstaina

Tänään teki Kallio ryhmälle ehdotuksen, että ryhmä tekisi eduskunnalle ehdotuksen siitä, että eduskunta hyväksyy hallituksen toimenpiteet Suomen itsenäisyyden toteuttamiseksi. Saman ehdotuksen, hieman toisessa muodossa, oli hän antanut ryhmäin väliselle toimikunnalle. Viimemainittu laati ponnen ja jätti sen ryhmille. Hyväksyttiin näin kuuluvana eri ryhmissä. ’’Sen johdosta, että Hallitus on tehnyt Eduskunnalle esityksen uudeksi hallitusmuodoksi, joka on rakennettu sille pohjalle, että Suomi on riippumaton tasavalta, Eduskunta korkeimman vallan haltijana päättää puolestaan hyväksyä tämän periaatteen ja ne toimenpiteet joihin hallitus on ilmoittanut ryhtyvänsä saattaakseen Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi.’’
Sosialistit ehdottivat kaksi eri ponsilauselmaa, joissa erittäin painostettiin suhteiden Venäjään järjestelyä. Ne olivat seuraavat:
’’Suomen korkeimman valtiovallan haltiana lausuu Suomen Eduskunta periaatteen, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Tämä riippumattomuus on koetettava toteuttaa sovinnollista tietä Venäjän kanssa aikaan saatavalla sopimuksella. Siitä ehdotusta tekemään olisi asetettava yhteinen neuvottelukunta, jossa olisi yhtä monta Suomen ja Venäjän edustajaa. Neuvottelukunnan tulisi tehdä myös muita ehdotuksia Suomen ja Venäjän suhteiden järjestämiseksi. Nuo ehdotukset olisi alistettava molempien valtioiden täysivaltaisten valtioelinten lopullisesti hyväksyttäväksi. Suomen olisi koetettava saada myös muut valtiot tunnustamaan Suomen riippumaton tasavalta ja tekemään sen kanssa sopimuksia suhteiden järjestämisestä. – Edellä mainituita asioita valmistelemaan sekä tekemään niistä ehdotuksia Eduskunnan hyväksyttäviksi, päättää eduskunta asettaa 17-henkisen valiokunnan.’’
Toinen ehdotus oli melkein saman sisältöinen.
Neuvottelut eivät johtaneet tuloksiin.
Porvarilliset ryhmät esittivät kirjelmänsä puheenjohtajainsa allekirjoittamana.
Istunnossa esitti Manner ylempänä olevan sosialistien ehdotuksen vastaehdotuksena.
Äänestyksessä sai porvarillisten ehdotus 100, sosialistien 88 ääntä.
Näin oli Suomen tasavallan perustuskirja syntynyt. Ihmeellisintä oli, että nyt oli sosialisteista tullut suomettarelaisia, ja suomettarelaisista perustuslaillisia. Viimeiset olivat tulleet ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.
Illalla kävimme Vuorimaan kanssa katsomassa [Ibsenin] Kansanvihollista kansallisteatterissa. Se on hyvin nykyajan Helsingille sopiva kappale.