Torstaina 20 p. jouluk.

Perustuslakivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin ensi lukemisessa adressiehdotusta. Keskusteltiin siitä, käsitelläänkö adressi suljetussa vai avonaisessa täysistunnossa.
Oltiin yleensä sitä mieltä, että adressia on mahdoton julaista ennen kuin kansalliskokous on kokoontunut, että saadaan nähdä, minkä luontoinen tuon kokouksen henki tulee olemaan.
Laki 20 päiv. heinäk. 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 52 §n muuttamisesta toisin kuuluvaksi, otettiin käsiteltäväksi lausunnon antamista varten. Päätettiin eduskunnalle puoltaa mainittujen §:läin vahvistettavaksi. Ainoastaan vapaaherra Vrede ja professori Estlander vastustivat.