Torstaina 22. p. Marrask.

Senaattorilistan muodostuminen oli kohdannut yöllä vaikeuksia. Ei tahdota saada miehiä. Svinhufvud yrittää tänään uudestaan. Ruotsalaiset nyt ovat vastustuskannalla. – Arvaan että heille on katkerinta kunnallislakien voimaan saattaminen. Tänään puhemiehistössä sanoi Ingman: ’’senaatin muodostaminen uhkaa mennä kokonaan karille ja porvarien silloin täytyy tehdä konkurssijulistus.’’ Sanoin: ’’jolleivät Suomen porvarit kerta kykene asemaa pelastamaan, sitenhän he tunnustavat koko politiikkansa kelvottomuuden.’’ Sanoin, että ml. on suostunut Svinhufvudin suunnitelmiin.

[Ryhmässä] Kallio selosti Svinhufvudin
senaattorilistan:
Svinhufvud.
Talas.
Arajärvi.
Setälä.
J. Castren.
H. Renvall.
K. Kallio.
E. Y. Pehkonen.
O. V. Louhivuori.
Artturi Castren.
Hj. Frey.
Lavonius. (Elintarvep.)
Kallio ilmoitti omasta puolestaan ilmoittaneensa ettei hän katso olevansa ryhmänsä ehdokas.
Juutilainen ilmoitti pysyvänsä eilisessä mielipiteessään, ettei yhtään entistä senaattoria tulisi listalle. Myös Louhivuorta hän vastusteli. Jos listaa ryhdyttäisiin kannattamaan, silloin olisi Åkesson paikallaan. Pehkosta vastaan ei hänellä ole mitään.
Niukkanen ei ollut ymmärtänyt, miten Svinhufvud ajattelee itsenäisyyttä. Kannatti Pehkosta.
Haapanen: Ryhmän ei ole asetuttava henkilöitä arvostelemaan, koska se johtaisi asian karille. Svinhufvudille täysi luottamus.
Lohi: Yhtyi Haapaseen. Muistuttamista Louhivuorta vastaan. Mutta hallitus on aikaan saatavissa. Piti Kallion ja Pehkosen ehdokkuuden ryhmän kannalta täysin hyvänä.
Kallio yhtyi Niukkaseen itsenäisyysohjelman tulkitsemisessa. Ehdotti Luopajärven Kallion tilalle.
Pehkonen: On ensinnäkin ratkaistava: onko maalaisliiton kannalta vaadittava ettei entisiä senaattoreja ole yhtään? Ohjelma nyt vähästä merkityksestä, merkitsi, että hän itse hyväksyi hallituksen teon hajotuksen manifestin.
Alkio: tyytyi Svinhufvudin itsenäisyysohjelman tulkintaan. Siihen voi luottaa. Tila muuten pakottaa suostumaan tällaiseen senaattimuodosteluun, kuin ei ole varaa valita muuta kuin tämän ja sosialistisenaatin välillä. Kolmatta mahdollisuutta ei ole näkyvissä. Maan ulkopoliittinen-, rauhoitus- ja elintarvekysymys- ja rahaasiat vaativat heti saada aikaan hallituksen, joka saa luottoa raha- ja diplomaattimaailmassa. Ruotsalaiset ja sosialistit tulevat, kumpasetkin eri syistä, vastustaman tällaista hallitusasian järjestelyä. Me emme mene heidän avukseen. Tämä on maanpelastushallitus. Mainitsi hyväksyneensä Kallion teon edellisen eduskunnan hajotuskäskyn julkaisemisessa, joten ei hänkään voinut siinä tapauksessa tulla kysymykseen senaattiehdokkaana, jos Kallio, kuten Juutilainen oli leimannut, ei kelpaa. Samoin Luopajärvi y.m. Toivoi että päästäisiin yksimielisyyteen. Maata raastaa sisällinen, uhkaa ulkonainen vihollinen. Nälänhätä on ovella. Hallitus pitää olla.
Luopajärvi yhtyi kaikkeen siihen mitä Alkio oli lausunut. Piti, että jos näin menetellään, siten olisi maalaisliiton politiikka voittanut. Svinhufvudille voisi esittää että mieluisammin näkisimme tri Kailan kuin Setälän kirkollispäällikkönä, sekä Louhivuoren tilalla jonkun muun. Elintarvike asiassa piti onnellisena jos Lavonius tulisi päälliköksi, koska olisi maalaisliiton puolelta uhraus panna sinne mies. Mitä tulee puhujan ehdokkuuteen, oli hänellä hajotusmanifestin julkaisemiseen sama synti kuin Pehkosella ja Alkiolla, koska hänkin oli puoltanut sen julkaisemista. Yhtyi Alkioon Pehkosen ja Kallion ehdokkuudesta.
Leinonen yhtyi Alkioon ja Luopajärveen kaikessa.
Takkula yhtyi Alkioon, ja Luopajärveen Kailan ja Louhivuoren suhteen. Sanoi että valitsijat ovat jo vaaleissa hyväksyneet Kallion menettelyn.
Arfman yhtyi Alkioon.
Niukkanen epäili vielä, että Svinhufvudin itsenäisyysohjelma oli horjuva. Liiaksi nuorsuomalaisia. Täytyy alistua.
Haapanen: Senaatti seisoo tai kaatuu Svinhufvudin mukana. Näissä oloissa antaa hän luottamuslauseen Svinhufvudin listaan.
Manner: senaatin kanta tulee olla eduskunnan kontrollin alla ja on. Itsenäisyyskysymys ei epäilyttävä. Hyväksyy Alkion lausunnon.
Lahdensuo: Emme saa mitään kokoon jos arvostelemme muiden ryhmien ehdokkaita. Siis hyväksyy. Hänen käsityksensä on sellainen, että suurelta osalta kansassa oli se mielipide vallalla, että hajotusmanifestin julkaiseminen oli väärin. Mutta olosuhteiden pakosta hyväksyy alistumaan tällaisen järjestelyn alle.
Relander yhtyi Alkioon. Ei pidä käyvä täällä prikkailemaan toisia. Yhtyi Luopajärveen Louhivuoren senaattoriehdokkuudesta. Pyysi että Luopajärvi ryhmän puolesta esittäisi tämän Svinhufvudille.
Heikkinen: tulee esitettyä listaa kannattamaan. Louhivuori kohonnut viime aikoina hänen silmissään. Hyvä että senaattiin tulee entisiä. Yhtyy Alkioon.
Juutilainen katsoo että tämä on vain valmistavaa laatua. Hallituksen muodostaminen mennyt harvain vallan käsiin.
Pehkonen: Sen paikan, mihinkä häntä on aijottu, voi täällä kuka tahansa täyttää.
Muistutti Haapasen uhkausta, että hän antaa kohta epäluottamuslauseen. Otti harkitakseen josko hän on ehdokkaana tai ei.
Takkula tahtoi, että joku maalaisliittolainen tulisi kulkulaitostoimituskunnan apulaispäälliköksi.
Vuorimaa. Välttämätöntä saada pian hallitus aikaan. Svinhufvudin lista vanhoillinen. Vaikea asettaa sinne maalaisliittolaisia. Hyväksyisimme listan, mutta emme panisi miehiä ollenkaan. Sen kautta saamme suuremman vallan. Olemme eduskunnan päätöksellä tulleet suvereniseksi valtioksi. Muistutti Alkiota vastaan, että tämä suverenisuus on vakaannutettava.
Rentola katsoo olevansa velvoitettu kannattamaan Svinhufvudin listaa. Toivoi Kailaa Setälän sijaan.
Joukahainen. Hänestä hyvä valikoima listalla. Mutta Kaila pitäisi tulla, Louhivuori vastenmielinen.
Lohi uudisti edellä lausumiaan mielipiteitä.
Kokko alistuu äärimmässä tapauksessa äänestämään tätä listaa.
Alkio. Olisi paljonkin muistutettavaa senaatin kokoonpanoa vastaan, mutta ei näe siihen nyt mahdollisuuksia. On äänestettävä Svinhufvudin ja sosialistisenaatin välillä. Joko – tahi. Jos me ajamme Svinhufvudin yrityksen karille, nousee sosialisti senaatti, ellei meillä ole heti tarjota kolmatta vaihtoehtoa, jolle eduskunnassa saadaan enemmistö.
Niukkanen. Byrokratinen lista on. Listan enemmistö itsenäisyys asiassa epävarma. Kai sitä on äänestettävä kuitenkin.
Rentola: Jos ei muu auta, oli listaa äänestettävä.
Juutilainen: Panee vastalauseensa sitä vastaan, että ryhmän kannan tässä ovat henkilökohtaiset näkökohdat määränneet. Ei tunnusta promulgeeraajia senaattiin. Ml. ryhmän enemmistö osottautui taannoin olevan sillä kannalla, että ne hyväksyivät promulgeeraajat. Asettaa ehdot sille, ettei hän pane esteitä sitä vastaan, että vaikutusvalta saadaan takaisin maalaisliitolle.
Lohi ja Manner vastasivat Juutilaiselle. Samoin Joukahainen. Maan hallituksen korkeimman päämiehen tulee saada valita apulaisensa.
Rentola samoin.
Vuorimaa: ehdotti että me hyväksyisimme listan, mutta emme panisi ollenkaan miehiä. Ryhmämme kokonaisuuden ja arvon tähden olisi tämä paras. Jos siellä on pari miestä, niin ne haukkuvat enempi meitä.
Lantto: Oli odottanut kansanvaltaista senaattia, mutta tässä on vaadittu nielemään kaikkea. Hänkin nielee, mutta oksentaa myös.
Äänestyksen alaiseksi asetin:
Svinhufvudin lista jaa. Sosialistien lista Ei.
jaa:
Kokko
Takkula
Tanskanen
Vuorimaa
Rentola
Manner
Pykälä
Relander
Joukahainen
Ei:
Niukkanen
Salovaara
Hahl.
Saarelainen
Heikkinen
Arfman
Haapanen
Juutilainen
Lahdensuo
Luopajärvi
Juutilainen selitti ettei hän millään ehdolla kannata sos. listaa. Hän, olojen pakosta, äänestää Svinhufvudin listaa.
Saarelainen ei tiennyt oliko ryhmä tehnyt kaiken voitavansa saadakseen sosialistis-porvarillinen sekasenaatti. Olisi pannut sosialistit senaattiin sitä varten, että kaatuisivat.
Vihdoin selvisivät välit niin, että ei ollenkaan äänestetty.
Päätettiin siis suostua [yliviivattu] kannattamaan Svinhufvudin senaattia;
sekä sallia pari maalaisliittolaista tulla senaattiin, mutta ei elintarveosastoon, jos se vain on vältettävissä
Muutamiin henkilöihin nähden toisista puolueista lausutaan toivomuksia.
Juutilainen esitti vastalauseensa ryhmän päätöstä vastaan. Hän esiintyi taasen koko kokouksen ajan niin ilkeämielisenä vääristelijänä syyttäen Kalliota ja Pehkosta ryhmän seläntakana neuvotteluista, että se kovin hermostutti. Kun hän esitti vastalauseensa, kehoitin Kokkoa astumaan puheenjohtajapaikalle, käsittelemään asiaa.
Ryhmä ilman muistutusta otti vastalauseen pöytäkirjaan, Joukahaisen, Haapasen, Niukkasen y.m. korkeaäänisesti sitä puoltaessa. Minä en ollut vastustanut sen pöytäkirjaan ottamista. Ryhmä kehoitti minua ja Haapasta laatimaan siihen vastaesitys.
Ryhmä lopulta päätti kokonaisuudessaan hyväksyä Svinhufvudin senaattipuuhan, kielsi maalaisliittolaisen ottamasta elintarpeiden hoitoa vastuulleen, sekä toivoi Setälän ja Louhivuoren sijalle toisia miehiä.