Torstaina 22. Toukok.

Valtioneuvostossa ilmoitti ulkoministeri Viron avustusasian kehittyneen sille asteelle, että porvarilliset ryhmät ovat suostuneet siihen, että Viroon saa lähettää 500 pestattua miestä ja 5 milj. lainaa. – Tanner oli sosialistien puolesta kannattanut asiaa, mutta arvellut, että sosialistit tulevat asettumaan passiviselle kannalle. Sittemin oli ryhmäkokous kuitenkin äänestyksellä tullut siihen, että he vastustavat. Tanner oli valittanut tätä päätöstä. – Ruotsalainen ryhmä ei ollut käsitellyt asiaa. Ulkoministeri oli puhutellut Englannin konsulia raha-avun ja aseitten saamisesta Englannista. Bell oli kehoittanut vain jatkamaan toimintaa Virossa, luullut että raha- ja aseitten saantikysymys kyllä järjestyy. Ministeri oli sitä mieltä, että nyt olisi ulkoministeri Poskalle ilmoitettava tästä Suomen avun lupauksesta.
Kaikki ovat sitä mieltä että apu Virolle olisi annettava. Mutta mistä rahastosta?
Virolle annettavan avustuksen pantiksi vaaditaan sitoumus pellavan y. m. tavaran saannista Viron hallitukselta vuoden kuluttua.
Alkio katsoi, että 58 milj. määrärahastosta budjetissa voidaan myöntää Virolle 5 milj. laina, koska on hyvät edellytykset saada se takaisin. Viron vapauden turvaaminen on Suomen rajanvartioimiskysymys. Jos Viro joutuu bolsevikeille, on heti Helsinki vaarassa.
Hahl ja Ehrnroth samaan suuntaan.
Vennola samoin. Viron, samoin kuin Aunuksenkin asia on Suomen rajojen vartioimista.
Kallio halusi mielummin ottamaan ennakkomäärärahana, kuin 58 milj. rahastosta. Samaan yhtyi Luopajärvi.
Todettiin, että ollaan yksimielisiä siitä että avustus annetaan, siitä vain eri mieliä, mistä rahastosta.
Alkio ja Vennola puolsivat edelleen sitä että rahat otetaan 58 milj. rahastosta.
Valden huomautti että rahat annetaan lainana. –
Söderholm kallistui Kallioon.
Vennola. Tässähän on kysymys yhtiön perustamisesta, jossa valtio olisi mukana. Toivo saada täysi korvaus.
Äänestyksessä päätettiin Kallion ehdotuksen mukaan, että rahat otetaan ennakkomaksuna, eikä 58 milj. rahastosta, jossa asia tulee alistettavaksi eduskunnalle.
Aunuksen asiassa oli pääministeri Tannerille ilmoittanut että aijotaan edelleen antaa raha-apua Aunukselle. He olivat sanoneet että he ovat sitä vastaan.
Työaikalautakuntaa harkitsemaan asetettiin 10 milj. valiokuntaan lisäksi ministeri Erkko.
Kokoontuu klo 9 aamulla sosialiministeriössä.