Torstaina 22pnä

Saavuin ensin Vaasaan, siellä kirjoitin ensi tiedot lehteen matkaltani. Tulin päiväjunalla kotiin. Puhuin seurahuoneessa tuhatlukuiselle kuulijakunnalle. Mieliala hyvin innostunut, mutta rauhallinen. Valtuusto piti kohta kokouksen, jossa käsitteli kysymystä onko nimismies Kortteen ja poliisi M. Prinkin erottava. Heitä oli edellispäivänä vaadittu eroamaan. Valtuusto ei katsonut heidän tehneen mitään laittomuutta, mutta lausui toivomuksen, että he alkaisivat ihmisten kohtelussa noudattaa suurempaa humaanisuutta.