Torstaina 23 p. Lokak.

Avun pyyntö Judenitshin hallitukselta. Hänen lähettiläänsä oli aamulla kääntynyt ulkoministerin puoleen pyytäen sotilaallista apua Pietarin valtaukseen. Sama pyyntö oli tullut toistakin tietä. Italian lähettiläs oli neuvonut: Venäläiset ovat kenties liian optimisteja. Suomen oltava varullaan.
Ranskan lähettiläs kehoittanut suomalaisia lähtemään heti Pietariin, ilman asettamatta mitään ehtoja. Kiitollinen maailma sen kiitollisesti palkitsisi.
Holsti sanonut: sekalaista ehdotusta ei sovi viedä eduskunnalle. Vaara. Ranskalainen lupasi sähköttää hallitukselleen ehdottaen ratkaisua Petsamon kysym. Holsti: en pyydä sitä, mutta jos sittenkin itse haluatte. Ranskalainen ymmärsi. Holsti selitti, ettemme voi olla yhteistoiminnassa ryssien kanssa. – Amerikan edustaja täysin käsitti että Suomen on epäviisasta nyt mennä Pietariin. Antaa edesvastuun jäädä ententelle. Hallituksen on jatkettava entistä viisasta politiikkaansa.
Englannin lähettiläs: Pietariin on saapunut uusia punaisia, mutta ei valkoisia joukkoja. Judenitshilla hyvin vähä mahdollisuuksia. Suomella ei ole mitään mahdollisuuksia jolleivät ententevallat sitoudu sitä auttamaan. Ryssät ovat sekasin ja kenraalit riitelevät. Niihin ei voi luottaa. On luonnollista että suomalaiset pitävät tien auki paremmin edellytyksin tapahtuviin neuvotteluihin. Suomen on oltava varullaan. Englannin ulkoministeriö on kehoittanut ja kehoittaa Suomea pysymään puollustuskannalla. Ei pidä panna huomiota ententen upseerien yllyttäviin mielipiteisiin. Ne eivät edusta hallituksen mielipidettä.
Ulkoministerin mielipide oli sama. Presidentti oli sen hyväksynyt.
Ulkoministeri ryhtyi nyt tekemään selkoa Pariisissa olevan venäläisen hallituksen mielipiteistä. Ne ehdottomasti vaativat että kaikki, Suomi ja reunavallat yhdistetään Venäjään. Puolasta kenties voi tulla itsenäinen. Ainoastaan Tshanikoff on toista mieltä. Voimakas mies. Enckel hänen kanssaan keskusteluissa. Tämä lupaa Suomen itsenäisyyden mutta vaatii strategisia vakuuksia. Mitä ne ovat?
Tärkeät laivaston kulkuväylät. Karttoja noin 50. Ne ovat nyt kaikki Suomen hallussa. Sen lisäksi vaadittane Ahvenanmaa ja Hiidenmaa Venäjälle.
Valkoiset venäläiset suosittelevat Venäjän ja Saksan liittoa ja Venäjän katkaisemaan suhteensa Ententen kanssa.
Meitä uhkaa toiselta puolen Pietarista venäläis-saksalainen vaara, lännestä ententen taloudellinen saarto.
Enckel kieltää: älkää olko missään tekemisissä Ljanosovin hallituksen kanssa.
Meidän on siis suhtauduttava äärimmäisellä varovaisuudella Ljanosovin ja Berlinin hallitusten kanssa.
Nyt vastattava, että Suomi ei ole tilaisuudessa vieläkään muuttamaan politiikkaansa, mutta on valmis edelleen neuvottelemaan ja seuraamaan asiankehitystä.
Pääministeri antanut tähän suuntaan menevän tiedon sosialistien lähetystölle. Samanlaisen ruotsalaisten ja kokoomuksen.
Delegatsionia, jolle voisi hallituksen tiedot antaa, ei ole.
Kaikki hyväksyivät sen suunnan, mikä oli esiintynyt Holstin lausunnossa. Ainoastaan Kahelinilla oli se tunne että voi tulla aiheita jotka pakottavat meitä sekaantumaan asiaan.
Kronstadtin pommitus. Oli tullut kirje, jossa amiraali kiittää siitä, että Suomen hallitus on luvannut antaa Inon ampua Venäjän laivastoa ja Kronstadtia. Ministerit Soininen ja Ritavuori olisivat tahtoneet että olisi kiellettävä ampumasta. Muut suostuivat. Kallio katsoi että tämä on puolinaista sodassa olemista mutta ei tahtonut peruuttaa lupausta.
Kulunkiarvio v:lle 1920. Olin viime yönä rahavaliokunnassa lopullisesti ehdotuksiani puoltamassa. Vähäpätöisin muutoksin hyväksyttiin.