Torstaina 23. Syysk.

Kaupungissa. – Saan tiilet, 300 Knuutista, à 60 mk, sata kotiin tuotuna. Aaroni K[oskise]ssa ukkopiiri.