Torstaina 23. Tammik.

Sivistysvaliokunnassa, tarkastettaessa Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston kertomusta, tein ehdotuksen, että valiokunta ehdottaisi viime vuoden kaunokirjallisuuden palkitsemiseksi jonkun summan. Ehdotin että kysytäisiin Edistämisrahaston toimikunnalta, haluaisiko se ottaa tämän palkintojen jaon toimekseen. Niin ikään, olisko Suom.kirjallisuuden edistämis-summaa tällä kertaa lisättävä. Ryhmässä. Kun talousvaliokunnassa Loukko, Leinonen ja Tanskanen olivat asettuneet kunnallislakiasiassa porvarien kannalle, vastoin ryhmän päätöstä, keskusteltiin. Ryhmä päätti pysyä entisten päätöstensä kannalla.
Vaalijulistus tarkastettiin loppuun ja jätettiin lopuksi minun puhdistettavakseni. Tarkastamaan valittiin Relander ja Kallio.
Valtionhoitaja Mannerheimin luona käyntini selostin ryhmälle. Sen johdosta sukeusi keskustelu, jossa katsottiin että asemamme Pariisissa on nyt sangen heikko. Sen vuoksi olisi nyt pyydettävä Mannerheimin itse mennä Pariisiin valvomaan Suomen etuja.
Päätettiin virittää keskustelu ryhmien val-tuuskunnassa. Ellei siellä oteta huo-mioon, käyvät valtionh. luona Alkio, Vuorimaa, Luopajärvi.
Välikysymys ulkopolitiikasta päätettiin lykätä toistaseksi.
Valtiollinen poliisi. Tuomari Puustinen tavotti minua pyytäen toimenpidettä seuraavassa asiassa.
Eino Suolahti on erotettu urkinnan johtajatoimesta saksalaisystävyytensä takia. On joutunut ulkoministeri Enckelin epäsuo-sioon. Hoitanut Pohjois-Ruotsissa suomalais-agitatsionia. Kun hän on jo eronnut, pelätään että paperit joutuvat uuden miehen Alfthanin käsiin, joka on ollut Ruotsin valtion urkkijana Suomessa. Virkaan on nyt nimitetty joku luutnantti Holopainen ja hänelle apulaiseksi luutnantti Alfthan, juuri tuo urkkija.
Sittemmin sain kuulla, että Holopainen onkin Honkanen.
Kallio otti mainitakseen asiasta hallitusmiehille. Minua koko sakki inhottaa.