Torstaina 24. Heinäk.

Maalaisliitto ja Kieltolaki-liitto.Ryhmä päätti tänään asettua yksimielisesti kannattamaan Kieltolaki-liiton perustamista.
Kieltolaki-liiton perustavaan kokoukseen klo 7 suuressa valiok. huoneessa oli saapunut edustajia kaikista ryhmistä. Alustin asian. Kojonen puheenjohtajana. Ehdotuksestani päätettiin periaatteessa hyväksyä liitto perustettavaksi, sekä päätettiin ehdottaa ryhmille että ne valitsevat keskuudestaan 2 jäsentä kukin perustavaan toimikuntaan.
Kokoonkutsujaksi valittiin Alkio.