Torstaina 24 p. Tammik.

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin 71 § jossa minun ehdotukseni pykälän loppuosaksi hyväksyttiin. – 73 §:lään ehdotin muutoksen jonka kautta vain ’’valtion oppilaitosten’’ perusteet vahvistetaan laissa”. Tämä myös hyväksyttiin. 75 §:lään ehdotin lisäyksen: ’’kansan yleissivistyksen ja..” Hyväksyttiin.
Juutilainen kysyi asiantuntioilta valiokunnassa: jos 77 § kirkon ja valtion suhteesta hyväksytään, tuleeko se ehkäisemään ja estämään valtion ja kirkon eroa? Asian tuntijana antoi Kujala vastauksen, että se estää. (Iloa). Ingman ei tahtonut Kujalan kanssa kilpailla asiantuntemuksessa, mutta sanoi samoin kuin Ståhlberg, että tässä vain konstateerataan kansan uskonnollinen kuuluvaisuus kirkkoon sen vuoksi, että Suomen kansan enemmistö kuuluu tähän kirkkoon.
Minä käsitin, että pykälä sellaisenaan vain konstateeraa vallitsevan olotilan. Jos tämä pykälä säilyy, se ei vaikeuta kirkon eroa valtiosta, jos se poistetaan, se ei helpota valtion ja kirkon eroa.
Mäkelin ehdotti §:lät 77, 78, 79, 80 pois.
Ulkovaliokunnassa.
Lippukysymys.
Estlander. Valtion lippuna leijonalippu. Merilippu pitäisi olla pääasiassa keltainen.
Valpas luki sos. ehdotuksen kilpailun toimeenpanemiseksi.
Alkio huomautti, että taiteilijain piireissä oli ollut suurta tyytymättömyyttä ettei heidän puoleensa ole käännytty. Kannatti kilpailun toimeen panoa, ehdottaa kilpailuajaksi helmikuun 15 p.
Estlander piti asiaa käytännöllisenä kysymyksenä ja vastusti kilpailua. Varsinkin merenkulun kannalta on kiire.
Vuorimaa kannatti kilpailua.
Valiokunta päätti panna toimeen kilpailun.
Asetettiin jaosto: Ingman, Valpas, Alkio.
Ryhmässä
Puhemies oli saanut kuulla, että sosialidemokr. edustajat E. Huttunen, Kellosalmi ja Vuoristo olivat arvelleet, että päättyipä nykyinen sisällinen sota miten tahansa, se tuottaa onnettomuutta maalle.
Lundson oli arvellut, että pitäisi alottaa uudet neuvottelut sosialistien kanssa.
Meidän puolelta katsottu mahdottomaksi.
Viipurin neuvotteluissa oli suojeluskuntalaiset vaatineet, että ennen kuin neuvotteluihin ryhdytään, on vapautettava vangitut suojeluskuntalaiset. Punakaartilaiset vaativat myös suojeluskuntal. pyssyjä. Ei suostuttu. Keskustelut kesk.
Lohi. Ryhmien yhteiskokous ei vie mihinkään käyt. tulokseen.
Alkio: Ei yleistä kokousta. Valiokunta, Hallituksen jäsenet vuorovaikutukseen valiokunnan kanssa.
Luopajärvi. Samoin. Sosialistien kanssa voisi ajatella jotain neuvotteluja. Ei suhteita rikottava.
Juutilainen tiesi kertoa senaatin toim. hataruudesta, että vaikka eilen oli sähkösanomalla lähetetty melkein ultimatumin luontoinen Leninille, josta useat senaattorit illalla eivät tienneet mitään!
Päätettiin edelleen puollustaa valiokunnan perustamista.
Välikysymys järjestysasiassa.
Vuorimaa tahtoi että välikysymys on tehtävä.
Lohi: ajatteli kirjelmää.
Luopajärvi: katsoi mahdolliseksi saman.
Juutilainen vastusti myös välikysymystä, pikemmin anomus tai kirjelmä.
Niukkanen. Meidän on nyt kaikilla asteilla tuettava hallitusta. Siihen, miten se voidaan tehdä, on keinoja keksittävä.
Arffman luopuu välikysymyksestä.
Ehdokasten asettelu rauhan neuvotteluihin menevään komiteaan.
Alkio ehdotti: asetettava varma itsenäisyysmies. Prof. Erich.
Kaikki yhtyivät tähän.
Lippu-kysymykseen nähden asetuttiin kilpailun kannalle.
Ryhmien välisessä toimikunnassa ehdotettiin ehdokkaiksi rauhanneuvotteluihin:
Professori: Edv. Hjelt.
Tekla Hultin ehd. Adolf von Bonsdorff.
Mikkola ehd: Joku kenraali.
Alkio ehd: Professori Erich.
Prof. Ståhlberg: Langhoff ja Mannerheim.
Joku: Ministerivs. Carl Enckel. (kenraaleja).
Senaatin ehdokkaina ilmoitettiin: Erich, Hjelt ja Stenroth. Katsottiin sopiviksi.
Erichiä vastaan muistutettiin (Haataja ja Ingman), että hän epäkäytännöllinen.
Haataja vielä uudelleen muistutti Erichiä vastaan.
Alkio ilmoitti, että prof. Erich oli maalaisliiton ryhmän ehdokas.
Yksimielisesti hyväksyttiin edustajaehdokkaiksi:
Valtioneuvos Edv. Hjelt.
Professori Erich.
Senaattori Stenroth.
Ryhmä hyväksyi ehdokkaat.
Kyytilaitos
Nurmela kertoi sosialistien lupaavan valiokunnassa kumota molemmat ehdotukset, ellei säädetä verolakia. He olisivat valmiit hyväksymään lait, jos säädetään verolaki, jossa veroasteikko lähtee maaseudulla 3000 markasta ja kaupungissa 6000 markan tuloista.
Hahl vastusti sosialistien ehdotukseen suostumista.
Luopajärvi oli sitä mieltä, että sos. ehdotus on huomioon otettava punniten samalla mille kannalle oikeisto asettuu.
Tielaitoksesta on odotettavissa sama ehdotus.
Tanskanen: Ei olisi ollut syytä koko verokysymystä vireille panna.
Lantto. Tällä pohjalla on koetettava asia järjestää.
Lohi. Jos olisi edellytettävä, että sos. menevät tähän tielakiin nähden, niin olisi suostuttava.
Pehkonen asettui epäilevälle kannalle siinä, että uudistusten toimeen panossa aina säädetäisiin uusi vero. Luuli sosialistien pyrkivän tällaiseen järjestelmään. Varottava.
Heikkinen. Otetaan verot ennen kuin hylätään asian mahdollinen läpisaaminen.
Luopajärvi luuli, ettei veroehdotus ponsi ollut petollinen. On koetettava. Rajaa, mistä veronmaksu alkaa, on alennettava.
Vuorimaa ja Saarelainen olivat Pehkosen kannalla.
Haapanen puolsi suostumista sos. ehdotukseen. Ei asteikkoa kovin alas.
Juutilainen samaa kuin edelliset.
Ryhmä äänesti: ehdotuksen puolesta annettiin 13, sitä vastaan 8 ääntä.