Torstaina 24 pnä.

Istuntoja ja neuvotteluja hallituksessa. Kapinan johdosta virattomaksi tuomittujen lähetystö.
Y. m. y. m.