Torstaina 25. Syysk.

Rauhankysymys. Ulkoministeri selosti memorandumia, jonka hän oli laatinut rauhankysymyksen selvittelyn mahdollisuuksista, suositellen sitä menetelmää, että toimitaan yhteydessä ententen kanssa. Alkio esitti vaatimuksen että rauhaa on lykättävä, sekä asetuttava vaatimaan Pietarin merkityksen hävittämistä.
Luopajärvi piti arvelluttavana jättäytyä ympärysvaltain varaan, vaan olisi ajateltava rauhantekoa yhdessä reunavaltioiden kanssa.
Hahl hyväksyi ulkoministerin ohjelman. Samalla varustautumista lisättävä. Jos meistä saadaan se käsitys, että olemme heikkoja se vahingoittaa asemaamme.
Pohjanpalo yhtyy ulkoministeriin. Eikö voitaisi tämän yhteydessä pakottaa ulkovaltoja antamaan meille lainoja.
Collan: yhtyy ministeri Hahlin mielipiteisiin. Meidän kysyttävä myös liittolaisilta mitä ne tarj. meille takeita.
Laivoja, sotatarpeita. y.m.
Holsti: Lainaa painostettu, ympärysvallat katsovat, että reunavallat harj. kauppaa Englannin, me Saksan kanssa.
Alkio selosti laajemmin, että Suomen on pidettävä kiinni omasta politiikastaan. Vaadittava I-Karjalaa ja Pietarin valt. merkityksen hävittämistä.
Erkko myöskin katsoi että Suomen puolelta olisi nyt vaadittava valuuttakysymyksen järjestelyä.
Ritavuori vastoin Alkiota piti epäedullisena että rauhanteko lykätään. Bolshevikit voivat vahvistua. Nyt ne ovat heikot, me vahvoja. Nyt on sopiva rauhan hetki.
Pohjanpalo. Olisi tärkeätä tehdä ulkovalloille selväksi, että Suomen koko orjenteeraus käy ympärysvaltin merkeissä.
Holsti. Ne laskevat, että meillä on 2 vuoden kuluessa ollut 4–5 hallitusta. Oikeistolehdet. Harrastus oikeistopiireissämme että von der Goltz tulisi Pietariin tekee heidät levottomiksi. On kysytty: mistä johtui, että M. vapautettuaan maan, ajettiin täältä 1918 – 30 tuh.mkn eläke taskussaan? Sitte kutsuttiin keskustan toimesta. Nyt sitä puoltaa oikeisto j.nep.
Todettiin:
Hallitus katsoo että rauhan neuvotteluissa toimitaan yhdessä ententen kanssa;
ollaan toistaseksi odottavalla kannalla;
uudist. että toimimme reunavaltojen itsen. tunnustamiseksi.
Hallitus ottaa asian uudelleen esille Tarton neuvottelujen jälkeen.

Karjalan ohjelman lopullinen hyväksyminen. Myönnettiin Aunukselle 2 milj. laina. Rajalla on 400 varamiestä, Aunuksessa 300. Ritavuori katsoi että rajajoukot otettaisiin takaisin.
Presidentti on saanut uhkauskirjeen, jonka alla on 32 jääkäriä, ja jossa murhaamisen uhalla vaaditaan häntä luopumaan vallasta.
Mannerheimin ulkomaanmatka. Kerrotaan, että ulkomailla suunnitellaan suurta rahamiesyhtymää, joka Venäjän markkinain avaamiseksi ottaisi kukistaakseen bolshevikivallan asevoimin. Liikkeen johtajaksi tulisi Mannerheim. Käsitetään, että M. on nyt suunnitellut matkansa Ranskaan ja Englantiin tätä silmällä pitäen, jolla matkalla olisi tarkoituksena vaikuttaa epäluottamuksen syntymistä Suomen nykyiseen hallitukseen. Sitten suunnitellaan vallankeikausta Suomessa. Presidentin ja hallituksen poistuessa, kaapataisiin valta oikeistolle. M. lähtisi suomalaisjoukkojen etunenässä Pietariin, yhtyen siellä denikiniläis-koltshakilasten kanssa. Suomea hallitaisiin suojeluskuntien ja diktaturin avulla.
Nyt jo näytetään suojelusk. koulut järjestettävän tämän mukaan. Valitaan kouluihin varmaa väkeä.
En ole tavannut presidenttiä. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että edistysmieliset, ollen hallituksen etunenässä ja halliten hallituksen pää-äänenkannattajaa, toimivat vetelästi. H.S. raukka ei nytkään rohkene missään asiassa sanoa halkaisevaa sanaa. Se pyöristää ja pupattaa niin että oikein tekee ilkeätä.
Jumalauta, jos minä olisin hallituksen johdossa, täällä hallitaisiin rautaisemmalla kouralla!
Tässä tuskin enää viitsii olla mukana. Esiintymisemme alkaa tuntua pelkurimaiselta.
Sitä paitsi: me emme saa enää seurata politiikan johtolankoja niiden kehitysasteilla. Pääministeri ja ulkoministeri hoitavat ulko- ja sisäpolitiikkaa presidentin kera, meille esitetään tulokset.
Tämä ei saa kauan jatkua.