Torstaina 26 Syyskuuta

Valtakirjain tarkastukset. Monarkistiset lehdet ovat hieman happamia. Saksasta lie tullut huonoja uutisia. U. S. puuhaa ’’sovintoa’’. U. P. on olevinaan röyhkeä. Ryhmässä valittiin ryhmän puheenjohtajaksi Alkio, varalle Kokko ja Hahl.
Sihteereiksi Manner ja Haapanen.
Puhemiesehdokkaaksi Lundson, varap. Alkio.
Neuvotteluihin Kokko ja Juutilainen.
Puoluekassaan-kanto kysymys lykättiin.
Vuorimaa ehdotti että valtiopäiville esitettiin että 38 § käyttämisestä anotaisiin perustuslain selitystä. Hylättiin, saatiin ainoastaan Niukkasen kannatuksen.
Heikkinen selosti tilaa Karjalassa, jossa punikit ja englantilaiset tulevat yhä Suomen rajaa kohti. Päätettiin rajanvartioimista koskevassa asiassa lähettää lähetystö senaattiin. Valittiin Heikkinen, Haapanen, Arfman ja Salovaara.
Tri Mantere soitti minulle että tri Schaumanilta oli tullut sähkösanoma Köpenhaminasta.
’’Kaikki hyvin! Häntä pystyyn!’’ Merkitsee: tasavaltalaisuudella suuret mahdollisuudet.
Tasavaltalaisyhdistyksellä, Helsinkiläisellä, oli pieni kokous. Siellä Voionmaa, Helenius-Seppälä, Nikula, Rauhala y. m. asettuivat täydellisesti meidän nyt ottamallemme kannalle, että mitään sovitteluja monarkistien kanssa ei. Kallio tavalliseen tapaansa souti ja huopasi. Loukko agiteerasi herroja maalaisliittoon.