Torstaina 26. Tammik.

Perustuslakivkssa kysymys 70 milj. Estlander ehdotti lausutt. ettei mitään lainvastaista ole tapahtunut. – Ryömä, että maksun suorittaminen yksityispankeille on perustuslain vastainen; Voionmaa, ettei ole perustuslain vastainen. Minä: ”Valuuttalainan antaminen Venäjälle Suomen Pankista v. 1917 on tapahtunut vastoin eduskunnan päätöstä; Hallituksen tammikuulla 1918 myöntämä vakuus yksityispankkien Venäjältä saatavien turvaamiseksi on taannut näille vakuuden vasta silloin kun lopullinen tiliselvitys Venäjän kanssa tapahtuu; muuhun hallituksen oikeus ei ulottunutkaan. – Vuoden 1921 esityksessä 250 milj. markan lainan ottamisesta ei hallituksen puolelta viitattukaan edellä mainitun sopimuksen suorittamiseen. Asian laatuun katsoen olisi siitä ollut annettava eduskunnalle esitys, koska oli kyseessä sitoumuksen korvaaminen, josta päättäminen kuuluu eduskunnalle.”
Asia ja äänestys ehdotuksista lykättiin.
Kallio kävi tänään luonani. Mainitsi Vennolan olleen hermostuneena Savon Sanomain kirjoituksesta, missä A. Saastamoisen arvellaan kirjoittaneen hallituspolitiikkaa vastaan. – Valitin ettei hallituksesta koskaan anneta mitään tietoja meille asti ennen kuin jo asioita täällä julkisesti pohditaan.
Kertoi hallituksen, myös presidentin olevan tällä kertaa reunavaltaliiton kannalla. Holsti sitä kai valmistelee. Varotaan ettei se tulisi liiaksi meitä sitova. Kallas oli jo viitannut siihen, että Suomi nyt liittoa parhaiten tarvitsisi.
Siihen sitä siis vähitellen tullaan! Alkuaan vain kehittymätön ja kyvytön maalaisliitto sellaista suunnitteli.
Holstin kykenemättömyys järjestää mitään huomataan jo yleisesti, mutta mistä mies sijaan.
Genuaan vaadin että sinne pitäisi tulla mukaan joku maalaisliittolainenkin. Mainitsin Hahlin. Kallio epäsi kielen taitamattomuuden vuoksi. Mutta osaa hän saksaa.
”Uudessa Suomessa” on vallankumous käymässä. Nevanlinnaa pois ja Kaarlo Koskimiestä sijaan. Lehden osake-enemmistö kerrotaan nyt olevan tukkiyhtiöillä. N. on liian radikaali, liian ylimys ollakseen niiden käskyläisenä.