Torstaina 29 pnä.

Perustuslakivaliokunta käsitteli kysymyksen: oliko puhemies Ingman menetellyt lain mukaisesti estäessään erästä edust. Lohen ehdotusta laskemasta äänestykseen. Porvarien äänillä sosialisteja vastaan hyväksyttiin puhemiehen menettely. Tänään ilmoittaa Ruokosalmi Edistysseurojen Kustannusoyn hallinnon päättäneen tarjota koottujen teosteni julkaisemis-oikeudesta 25 vuoden aikana kerta kaikkiaan 75,000 mk.
Senaatin puheenjohtaja Svinhufvud oli kutsunut ryhmien eräitä edustajia neuvotteluun Suomen itsenäisyysjulistuksen aikaansaamiseksi ja puolueettomaksi julistamisen.
Vuorimaa: Se olisi tehtävä. Olisi senaatille kunniaksi ehtiä tämä tehdä ennen kuin eduskuntaryhmät edelle ehtivät. Tämä olisi tehtävä jo huomenna.
Vrede: tasavallaksi julistamisesta on valtiosäännön muutos, eikä voi tapahtua ilman uutta hallitusmuotoa.
Julistusta itsenäiseksi ei voi niin helposti tapahtua, kun maata pitää hallussaan toisen maan sotaväki. Jos rakastaa sanoja enempi kuin tosiasioita, niin se ei johda mihinkään. Ensi tehtävä saada sotaväki pois; toinen että rauhan neuvotteluissa valvotaan Suomen itsenäisyyttä. Muuten ei ole itsenäisyysjulistuksella realista pohjaa. Itsenäisyysjulistus on ennenaikainen.
Svinhufvud oli sitä mieltä että itsenäiseksi julistus voi tapahtua kuten Vrede oli sanonut, säätämällä uusi hallitusmuoto. Se aijotaan esittää nopeasti.
Estlander: Kun maassa on vierasta sotaväkeä, ei voida itsenäisyysjulistusta tehdä.
Ståhlberg: Itsenäisyysjulistuksella pitää olla sisäiset ja ulkonaiset edellytykset. Sisäiset: saada sosialistit mukaan; ulkonaiset: Venäjään nähden on ajankohta edullinen, samoin ulkomaihin. Kenties Venäjän viimeaikainen menettely vaikuttaisi asiaan länsivalloissa edullisesti. Mutta vasta sitten kun olisi selvillä, tullaanko asiaa Suomessa ja ulkomailla kannattamaan, olisi ryhdyttävä julkiseen toimintaan. Tässä pitäisi siis ennakolta olla takeet asian toteuttamismahdollisuuksista.
Vuorimaa oli vakuutettu että Vreden ja Estlanderin ajatus, odottaa siksi kuin Venäjä vie sotaväkensä pois, se on erehdys. On ruvettava heti itsenäisyysjulistusta puuhaamaan. Samalla on myös päätettävä, onko Suomi suuriruhtinaskunta vai tasavalta. On siis päätettävä mikä valtiomuoto meille hyväksytään. Tasavallan hyväksyy Venäjä. Nyt on hyvä toivo että Englanti ja Saksa tunnustavat Suomen itsenäisyyden. Ei ymmärrä niitä syitä, joilla lykkäämistä puollustetaan.
Kokko yhtyi samaan.
Alkio: yhtyen Vuorimaahan lausui, että ellemme nyt ehdi nopeasti itsenäisyysjulistusta aikaan saamaan, voidaan tänne pian pistää joku saksalainen tai ruotsalainen prinssi kuninkaaksi. Ei päivääkään viivyteltävä. Venäjän sotaväki voidaan puolueettomuusjulistuksen jälkeen neuvottelujen kautta pois viedä. y.m.
Arokallio puolsi nopeata kiirehtimistä itsenäiseksi julistamiseksi. Ruotsista tullut luotettavaa tietä kyselyitä: miksi ei Suomi nyt julistaudu itsenäiseksi. Arveli ulkovaltojen suhtautuvan asemaan hyvin myötätuntoiseksi.
Vredekin oli sitä mieltä, että eri mieltä ei olla riippumattomuudesta, vaan keinoista miten se toteutetaan.
Alkion lausunnon johd. ilmoitti ettei hän ole sitä tarkoittanut, ettei Suomi voisi julistautua itsenäiseksi ennen hallitusmuodon säätämistä. Mutta valtiomuoto: tasavalta tai monarkkia on sitä ennen päätettävä.
Pääasiassa on kyseessä miten vieraat vallat tähän suhtautuvat. Ei ymmärrä miten elintarvekysymys on tämän asian kanssa yhteydessä.
Ingman. Vaikea lausua mielipidettään. Jos julistaudutaan itsenäisiksi, samalla myös puolueettomaksi. Mutta kuka sen tunnustaa? Täällä on venäl. sotaväki. Tunnustaako sen Saksa? Maan läpi kuletetaan Englannista Venäjälle sotatarp. Tunnustaisiko sen Englanti? Ensi toimenpide siis: toimittaa pois venäläinen sotaväki. Ei pane bolshevikeille mitään merkitystä. Ne ovat alin väki Venäjällä. Toinen: että saisi valtainvälisen tunnustuksen. Kolmas asiamme rauhan neuvotteluihin. Senaatin pitäisi saada valtuus eduskunnalta ryhtyä näihin toimenpiteisiin.
Ståhlberg. Hallitus voisi ilman eri valtuutusta ryhtyä näihin toimenpiteisiin. Uusi hallitusmuoto-esitys annettaisiin pian. Ei pitänyt mahdottomana, ettei valtiomuotoa voisi päättää itsenäisyysjulistuksen kanssa. Tälle voisi saada kannatusta sosialisteilta, mutta epäili Saksaa. Mutta jos ei ole muuta kuin pelkkiä luuloja siitä, että ulkovallat tulevat tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, niin sillä on varsin vähän toiveita.
Vuorimaa ruoski ankarasti tässä ilmennyttä pelkuruutta.
Nevanlinnalla ei ollut paljon lisättävää siihen, miten Vrede, Estlander ja Ingman olivat sanoneet. Niin kauan kuin Suomi on Venäjän alla, ei ole mahdollista esim. elintarpeiden tuontia lisätä ulkomailta. Senaatti kuitenkin voisi jollain tiedonannolla kääntyä valtain puoleen. Sotaväki saatava täältä pois. Sitten olisi valmis julist. Suomen itsenäiseksi.
Alkio. [vier. sivulla puheenvuoron luonnos] Itsenäisyysjulistus on pantava kaiken toimintamme pohjaksi. Siitä johtuu kaikki muu. Se on siis aivan viipymättä saatava aikaan. Mitä aihetta ulkovalloilla olisi itsenäisyyttämme vastustaa? Ne ihmettelevät saamattomuuttamme jos julistus viipyy ja arvomme laskee. Tasavallaksi julistautuminen on ainoa mahdollinen. Se auttaa asiaamme, sitä kansa kannatta. Pykäliin pano seuraa sitten. [vier. sivulta] Venäläisen sotaväen pois viemistä on vaadittava. Mutta vaatimus saa aikaan pohjan vasta siitä kuin riippumattomuusjulistus on tehty. Itsenäisyytemme vakuutus on saatava valtojen välirauhan ehtoihin. Nykyisen Venäjän vallanpitäjäin kanssa on kaikki neuvottelu mahdotonta. Kenen kanssa siellä neuvottelee? Ja jos neuvottelee mitä siitä tulee!
Puhemiehistössä kiisteltiin Mannerin alotteesta, koskeva esitysehdotuksen tekemistä valtiop. järjestyksen muuttamisesta. Muut, paitsi sosialistit, päättivät ettei yksityisillä edustajilla ole oikeutta tehdä esitysehdotusta perustuslakiasioissa.
Samalla oli jätetty anomus että edusk. käskisi sen. laatimaan pian hallitusmuoto-esityksen, sekä peruuttaisi päätöksensä valtionhoitajakunnan asettamisesta ja päättäisi julaista valtalain.