Torstaina [3.4.]

Hallituksen ohjelmaa tarkastettiin valiokunnassa. Ryhmässä
Tein selkoa käynnistä Mannerheimin, mr Svensonin ja ministeri Saastamoisen luona.
Hallituksen ohjelmaluonnos esitettiin.
Vuorimaa lausui, että nyt tulee perustettavaksi hallitus, joka tulee kauan pysymään. Tarvitaan pääministeri jolla on joustavuutta ja kaukonäköisyyttä. Ståhlberg ei sovi. Mutta ehdottaa Alkiota.
Alkio pyysi, että hänet vapautetaan tästä velvollisuudesta.
Niukkanen moitti ohjelmaa lieväksi. Jollei maakysymystä nopeasti ratkaista tulee uusi bolshevismi. Ensin ohjelma selväksi, sitten vasta valittava puheenjohtaja.
Alkio selosti kantaansa hallituskysymykseen nähden. [varattu tilaa, jota ei ole käytetty]
Juutilainen valitti, että on niin vähän aikaa varattu tälle asialle. Ei ole voinut määrätä kantaansa tilanteeseen. Korkein valta olisi otettava pois Mannerheimilta. Hänen politiikkansa on ollut huonoa. Ei tiedetä mikä hänen kantansa on Ahvenanmaan kysymyksiin ja Venäjään.
Täällä pitäisi palauttaa maanviljelijäin maat maattomille maanviljelijöille, samoin tukkiyhtiöiden ja kruunun tilojen ja kirkon tilojen palauttaminen. Pitää ottaa huomioon bolshevismin leveneminen. Ei saisi suunnitella uusia vaaleja. Valittava presidentti.
Pitkänen. Myöskin sosialistinen ryhmä on otettava lukuun parlamenttarisena ryhmänä. Hallitus pitää olla luja sisäänpäin. Tunnetaanko, onko sellaisella hallituksella, joka muod. tasavaltalaisista, kuinka toiset ryhmät suhtautuvat keskustahallitukseen.
Joukahainen valitti ajan lyhyyttä. Oli periaatteessa Juutilaisen ja Niukkasen kannalla. Mutta ml. on vasta 1/5 eduskunnasta. Ei voi ohjelmaansa toteuttaa. Täytyy siis koettaa sovitteluja saada aikaan. Maalaisliiton hetki muodostaa hallitus ei ole vielä tullut. Tulee lyhytaikainen hallitus. Ei kannata sitä että puheenjoht. ottaa muodost[aakseen] hallituksen. Siis Ståhlberg, tai Soininen.
Asetettava se vaatimus, että heidän pitää asettaa kykenevä pääministeri. Varma ettei sosialistit tule asettumaan yhteistyöhön sillä pohjalla kuin edistysmieliset ovat valmistuneet. Siis on hallitusta ajateltava näiden kahden ryhmän varaan, mahd. kristillisen työväen ryhmä mukaan. Ellei täällä radikalisia maanuudistuksia panna toimeen, uhkaa bolshevismi.
J. A. Heikkinen. Maalaisliiton olisi nyt muodostettava hallitus. Ehkä Alkion nimen ympärille voisi koota voimia. Epäili Ståhlbergia samoin kuin Vuorimaa. Tyytyväinen jos puheenjohtaja ottaisi muodostaakseen hallituksen, luulisi sen onnistumisesta. Ståhlbergilla huono nimi itsenäisyysmiesten joukossa.
Piitulainen yhtyi Juutilaiseen ja Niukkaseen. Jollei ml. nyt ryhdy järjestämään asioita tulee vedenpaisumus.
Kallio: Juutilaista vastaan: Jos Mannerheim syrjäytetään ja valta otetaan eduskunnassa, ei mikään ole ympärysvalloille vastenmielisempi kuin tämä teko. (Hyvä! hyvä! ryhmästä.) Samoin sisäpoliittisesti.
Torjui Heikkisen syytöstä, että Ståhlb. olisi ollut valmis itsenäisyysmiehiä tuomitsemaan. – Lähtee samanlaisista tekijöistä kuin Joukahainen. S. voidaan pyytää edistysmielisten puolelta, mutta hän tuskin ryhtyy toimeen. Ulkopolitiikassa hän on heikko, mutta tiedoissa etevä. Edistm. ei ole toista ehdokasta jota voisi asettaa tälle tilalle. S. pitäisi saada yrittää. Ellei, sitte täytyy Alkion ottaa tämä askel ja ryhtyä perustamaan hallitusta. S. voisi saada henkilöitä ympärilleen, meikäläisellä voisi olla vaikeuksia.
Lohi. Ennen kuin ohjelmasta päätetään, olisi se esitettävä myös sosialisteille. Tällä hetkellä ei vielä voida määr. kantaa.
Selander. Ml. ei ole tällä kertaa asetettava pääministeriä, eikä otettava tällä kertaa hallitusvastuuta. Maan politiikka kulkee nyt ulko- eikä sisäpolitiikan merkeissä. Uuden hallituksen ikä ei tule pitkä aikaiseksi. Ml. ei ole sopiva ryhtyä hallitusta muodostamaan, eikä kovin monella miehellä mukaan.
A. Pesonen yhtyi niihin, jotka käsittävät että hallitus tulee olemaan väliaikainen. Siitä huolimatta on maalaisliiton käytävä ohjelmaansa toteuttamaan. Jos kansa näkee, ettei ml. toteuta tarkoituksiaan, se siirtyy sosialisteihin. Ohjelmaluonnos siis kaipaa tarkastelua. Henkilöistä S. lyö hänelle vasten. Itsenäisyysmiehet tulevat suhtautumaan kylmästi. Hän on kirjaimen eikä aatteen mies. Tälle paikalle on saatava Alkio.
Luopajärvi. Ohjelma on otettava radikalina. Käytännössä vaikeasti harkittava. Ohjelma kaipaisi täydennystä. m. m. maanvilj[elyksen] turvaaminen etusijaan. Kaipaa myös suurkapitalismiin suhtautumisesta tarkempaa määrittelyä.
Olisi ryhdyttävä ennen sosialistien kanssa neuvottelemaan ennen kuin ohjelma lopullisesti hyväksytään. Oli puhunut Huttusen kanssa. Ei olisi mahdotonta että sosialistit tulisivat hallitukseen. Sos. voisivat myös kannattaa keskustahallitusta. Vallan ottaminen Mannerheimilta eduskunnalle olisi epäviisas teko.
Edistysmielisten olisi siis annettava asettaa hallituksen pää. Annettavakin se oikeus heille ettei synny kahnausta.
Vuorimaa. Tasavaltalaisten muodostettava hallitus. Jos hallituksessa on heikkoja jäseniä, saamme me vastata siitä. Sosialistien kanssa voidaan keskustella ohjelmasta, mutta ei ottaa osaa hallitukseen. Ohjelma on sivuasia, toteuttaminen pääasia. – Mannerheim välttämätön. Ministeristö tulee pysyväiseksi. Bolsev. häviää.
Niukkanen. Jos sos. ovat bolsevikkeja se ajaa meidät oikeistoon. Jos sos. on oikeistolaisia ja edistysmieliset ryhtyvät radik:si se tuottaa hyvän tuloksen. Radikalisella maaohjelmalla voitaisiin toiselta puolen lisätä maaomistajia. Tätä syötettävä edistysmielisille. Maareformi ja suurkapitalismi otettava ohjelm.
Raatikainen. Jos voidaan tulevalle hallitukselle luoda maalaisliittolainen ohjelma, se ei tarvitse tulla lyhytaikainen. – Sosialistit haluaisivat tulla kosketuksiin maalaisliiton kanssa. Mannerheim aivan välttämätön. Meidän kannalta olisi eduksi jos Slbrg tulisi ml.liittol. ohjelmaa toteuttamaan. Epäili ettei se lähde.
Joukahainen. Jollei ml. voi vielä mennä omin, kirkkain ohjelmin hallitukseen, niin on tyydyttävä kompromissiin. Sos.kanssa ei voida mennä sokkosille enää. Varmat suhteet. Amnestia: Rauha luetaan siitä kuin Mannerheim tuli Helsinkiin. Sitä ennen menköön kaikki sodan laskuun.
Keskustelu jatkui samaan suuntaan loppumattomiin.
Välillä kävi Alkio tekemässä uuden, maalaisliittolaista tavottelevan hallitusohjelman mutta sitä ei vielä esitetty kokoukselle.
Päivällisen jälkeen kokoonnuttiin klo 5.
Alkio selitti, että hän ei lähde hallitusta muodostamaan missään tapauksessa, ennen kuin edistyspuolue on yrittänyt. On oltava lojaaleja sille puolueelle, jonka kanssa ollaan yhteistoiminnassa.
Raatikainen tiesi taas, että sos. olivat epäilleet, että me emme halua hallituskysymyksestä neuvotella sos.kanssa.
Luopajärvi valitti että asian venyttämisessä oli jo pilattu suhteita edistysmielisten kanssa. Kannatti Alkiota.
Hahl. Kiinnitti huomiota Alkion ilmoitukseen ettei hän suostu muodostamaan ministeristöä muuta kuin hätätilassa. Onko muuta miestä? Oli käsittänyt, että oli äänetön sopimus että kun edistysmieliset äänestävät puhemiestä, me silloin kannatamme edistysmielistä hallituksen puheenj.
Puheenjoht: esitti Hahlin kysymyksen. – Ei ilmestynyt yhtään. Sitten esitti jyrkän kieltonsa. Täytyi poistua komiteaan.
Päätöksen oli ryhmä sitten tehnyt, että edistyspuolue saa asettaa pääministerin.
Hallitusmuotokomiteassa käsittelimme hallitusmuodon loppuun.
Ryhmässä myöhemmin asetettiin:
Alotevaliokunta: Liakka, Raatikainen, Selander, Lohi, Leppälä.
Valiokuntain asetteluvaliokunta: Kallio pj. Niukkanen, Juutilainen, Saarelainen, Hahl, Lohi, Loukko, Luopajärvi, Perälä
Ryhmän järjestövaliokunta: Alkio, Joukahainen, Pitkänen, P. V. Heikkinen, Niukkanen.
Aunuksen kysymystä selostin eilisestä delegatsionista.
Hallitus oli tänään delegatsionissa selittänyt, että hallitus on nyt antanut luvan pienemmän suunnitelman toteuttamiseen.
A. Pesonen selosti kokemuksiaan Vienassa viime kerralla. Kansa oli hyvin kylmäkiskoista.
Päätettiin hyväksyä hallituksen menettely.