Torstaina 3. Lokak.

Tänään tuli Ilkan painaja Varteva tänne tarkastamaan Sanan kirjapainon rotatsionikonetta Heurekaa, jota suunnitellaan ostettavaksi Ilkalle. Perustuslakivaliokunnassa ilmoitin että pysymme kaikissa muutosehdotuksissamme, mitkä tehtiin ensi lukemisessa, vaikka emme nyt pykäläin kohdalla uudista ehdotuksia. Jos joku haluaa ehdotuksiamme kannattaa, ilmoittakoon siitä.
Toisessa lukemisessa ehdotin 28 §:lään muutoksen, poistaakseni ensi momentista toisen lauseen: ’’Älköön Suomen kansalaisen saavutettuja oikeuksia’’ j.nep. Äänestyksellä hylättiin ehdotus kaikilla muiden äänillä meitä 4 vastaan.
38 § Nevanlinna Antilan kannattamana teki Pennasen eilisen ehdotuksen uudistuksen, jolloin toisen muotoinen lause tulisi muuttumaan niin, että ’’perustuslaista’’ sijaan tulisi ’’hallitusmuodossa’’.
Erkko tahtoi lisäksi, että maa- ja meri-puolustusta koskeva kieltooikeus poistetaan, sekä jos edusk. -uusien vaalien jälkeen hyväksyy perustuslain 2/3 äänten enemmistöllä, sekä tavalliset lait yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Nevanlinna tunnetulla painostuksellaan selitti, ettei hän voi yhtyä Erkon ehdotukseen, koska edustajat, valitsijainsa painostuksesta välttävät taakkoja ja uhrauksia joista tässä on kysymys. Kuningas katselee asioita enempi koko maan edun kannalta.
Äänestys.
Esitys jaa – 2
Pennanen Ei – 15.
Pykälä muutettiin Pennasen ehdotuksen mukaan.
57 §:ssä palautettiin jälleen hallituksen esityksen muoto, siis luovuttiin eilisestä parannuksesta.
Toisen lukemisen lakitekstin tarkastus lopetettiin.
Kiireelliseksi julistamisen päätti valiokunta kaikilla äänillä meidän 4 ääntämme vastaan.
Asetettiin jaosto perustelujen laatimista varten: Nevanlinna, Pennanen, Hornborg, Vrede. Ehdotettiin minua, kieltäysin.
Esitin laatimamme vastalauseen. Samoin Estlander.