Torstaina 3 p. Heinäk.

Ilmoitin pääministerille että Mannerheimin ja Judenitshin välillä olisi olemassa sotilaallinen sopimus Pietariin hyökkäyksen johdosta. Pääministeri lupasi ottaa asian tänään esiin valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa asian esitti pääministeri ilmoittaen (minulle) että sotaministeri oli uhannut erota kun ei häneen luoteta.
Sotaministeri ilmoitti, ettei valtioneuvosto ottaisi suhdettaan häneen keskustelun alaiseksi. Hän on kantansa ratkaissut. Hän oli kuullut että valtioneuvoston jäsenten korviin oli tullut tietoja, että olisi olemassa sopimus hyökkäyksestä Pietariin, joka tapahtuisi sitten kuin tankit ovat tulleet. Hän vakuutti kategorisesti, että mitään sopimuksia ei ole.
Vennola. Tämä on aiheutunut hänen puoleltaan. Joku oli hänelle sen sanonut. Kääntynyt heti sotaministerin puoleen. Sotaministeri jyrkästi kielsi. Hyvä että on tullut puheeksi, että epäilykset poistuvat. Luuli huhujen lähteneen siitä että venäläisten kanssa on neuvoteltu. Engl. Gough ilmoittaa myös tuntevansa Mannerheimin ja venäläisten välisen sopimuksen. Valtionhoitaja sen myös jyrkästi kieltää.
Alkio piti tärkeänä että asia on tullut puheeksi. Sotaministeriä ei kukaan epäile. Mutta huhut ovat kohdistuneet Ignatiukseen. Puhutaan vallankaappauksen puuhista. Pietarin retkeä ei edes Mannerheim ole kykenevä aikaansaamaan, sillä siihen vaaditaan eduskunnan päätös. Mutta huhut on julkisesti osotettava perusteettomiksi.
Holsti oli eilen, samoin kuin valtionhoitaja, saanut Goughilta kirjeen, jossa edellytettiin tuollaisen sopimuksen olemassa-olo. Mannerheim oli sen heti huomannut. Tänään Gough selvittelee. Pitää mitään julkilausumaa nykyhetkellä mahdottomana. Lausuu luottamuksensa sotaministeriin.
Pääministeri katsoi että luottamus sotaministeriin on jakamaton. Ylin sotajohto on sotaministerin.
Vennola: Yleisesikunta päällikköineen (Ignatius) ei kuulu sotaministeriön alaiseksi.
Sotaministeri selitti että aseman selvittämiseksi hänen poistumisensa olisi merkityksellinen.
Soininen. Sotaministerin poistuminen herättäisi hermostumista maassa.
Alkio arveli, että sotaministerin ero juuri nyt voitaisiin käsittää painostukseksi presidentin vaalin suhteen. Haastattelu olisi sopiva muoto saada asia julkisuudessa selvitetyksi. Tarjousi haastattelemaan.
Pääministeri totesi että pyykki oli pesty ja rauha valtioneuvostossa.
Aunuksen vapautus
Holsti selitti olleensa yhteydessä entente-valtain edustajain kanssa. He olivat luvanneet olla Suomen kanssa täydessä yhteistoiminnassa Aunuksen vapautukseksi. – Voitaisiinko lähettää joku määrä vakinaista väkeä Aunukseen vartiopalvelukseen? kysytty. Vastanneet, ettei pitäisi olla mitään estettä sellaiseen. – Rahalliseen avustukseen ei ollut vielä voitu antaa vastausta.
– Yhteishyökkäys Engl. Mainardin [Maynard] armeijan ja Suomen vapaajoukkojen kera bolshev. vastaan käy laatuun.
Viron etelärintamalla ovat bolshevikit peräytymässä. Me siis voimme pitää silmällä Karjalan kannasta ja Aunusta. – Ahvenanmaa kysymys. Nyt on Pariisista saapunut tieto, että entente-vallat eivät salli Ruotsin esiintyä Ahvenanmaan vaatijana, ainoastaan se saa puhua ahvenanmaalaisten puolesta. Ruotsi on pilannut asiansa. Nyt on Ruotsin edustajan vaatimukset laskeutuneet. Olisi valmis neuvotteluun. Vaatisi meidän ohjelmaamme. Holsti jyrkästi kieltäytynyt sitä antamasta. – Meillä pitäisi nyt hyvin kiireesti Pariisiin ilmoittaa mitä me olemme halukkaat tekemään Ahvenanmaan väestön hyväksi. Vestmanille vastannut: Hallituksella on niin suunnattomasti työtä ja väsynyt, että sillä ei ole aikaa ruveta laatimaan ohjelmaa, jos ei meillä ole Ruotsin hallituksen kunniasanaa, ettei se mene paperikoriin. – Nyt olisi sähkötettävä Pariisiin että me olemme valmiit antamaan hyvin pitkälle meneviä etuja Ahvenanmaalle, sekä että me suhtaudumme Ahvenanmaan varustuskysymykseen 1856 rauhansopimuksen mukaan. Onko sähkösanoma alistettava valtioneuvostoon?
Keskusteltiin laajemmin siitä mitä Pariisiin lähetettävään sähkösanomaan tulisi panna.
Sotaministeri tahtoo erota. Kun sanoin että hänen eronsa pannaan yhteen presidenttivaalin kanssa, tuli hän kyselemään perusteitani. Selitin. Häneen ei mikään näytä pystyvän. Alan vähitellen uskoa, että jos erohakemus esitetään se on sittenkin yhteydessä presidenttivaalin kanssa.
Rauhansopimus on siis nyt olemassa. Mutta minä en usko siihen. Pelkään että edessämme on uusi maailmanselkkaus. Mitään ’’kansojenliittoa’’ siinä mielessä kuin on ajateltu ei tule syntymään. Pelkään että väkivaltarauha tulee provosoimaan uuden bolshevistisen liikkeen.