Torstaina 30. Lokak.

Puuvillatehtaiden trustin anomus saada korottaa hintojaan 60 % sillä perusteella että kurssinousun vuoksi on pumpulin hinta tavattomasti kohonnut, joten myynti ent. hinnoilla tuottaa tappiota. Ministeri Erkko puolsi joko tätä tahi koko rajahintojen poistamista. Alkio vastusti, koska hänen tietoonsa oli tullut, että kyseessä oli käyttää hyväkseen vain kurssikonjuktuureja. Teollisuustuotteita ei ole paljoa hinnoilla säännöstelty. On kiskottu. Maanviljelystuotteiden hintoja on arkailematta säännöstelty. Sovellettava elintarvelakia.
Kallio tiesi että oli ollut tarjolla huokeata pumpulia mutta estettiin sen tuonti. Samaa mitä Alkio. Luopajärvi ja Hahl puhuivat samaan suuntaan. Tutkittava tarkemmin asia. Pyytää tietoa mikä hinta nyt tulisi olemaan vuoden 1914 hintoihin. Hinnat nousisivat myös vanhoille teollisuustuotteille.
Kahelin ilmoitti, että Tampereella oli jo tehtaat lopettaneet lähetyksensä.
Alkio: Onko, ettei tämä kysymys jo satuta yhteen odotettavissa olevan Pietarin avautumisen kanssa?
Erkko Ei! Pelottaa työnseisauksella.
Äänestyksessä Hahl, Luopajärvi ja Alkio vastustivat hintojen vapaaksilaskemista, puolsivat: Erkko, Pohjanpalo, Kahelin, Erkko ja Kallio (Kallio ainoastaan ehdolla että saa korottaa tuotantokustann. lisäystä koskevalla osalla[)].
Päätös: puuvillatuotteiden hinta laskettiin vapaaksi!
Ilmoitin perustellun eriävän mielipiteeni pöytäkirjaan, luvaten antaa sen kirjoitettuna.
Ja toinen:
Maanviljelijä-jäsenet verotuslautakuntiin. Olimme asettunut valtioneuvoston yleisistunnossa sille kannalle, että niihin olisi nimitettävä yksi jäsen maanviljelijöistä.
Asia silloin otettiin pois listalta siinä tarkoituksessa, että maaherroja kehoitetaan tekemään uusi ehdotus, jossa tämä asia olisi otettu huomioon. Nyt onkin asia päätetty II osastolla niin, että maaheroilta ei kysytäkään, vaan nimitettiin jäsenet huomioon ottaen meidän toiveitamme.
Sotilasbudjetti. Sotaministeri tahtoo 16 milj. sotilaspukujen ostamista varten etumaksuna tulevasta lisäbudjetista. Vastustin ja ehdotin esityksen antamista eduskunnalle. Lykättiin huomiseen.
Rautatieläisten puvut. Esitettiin 10 milj. myönnettäväksi luottona siihen, että rautatiehallitus saisi ostaa Englannista rautatieläisille pukukankaat. Niistä kannetaan palkoista maksu. Ylitirehtööri määräisi pidätettäväksi palkoista etukäteen 20 %. Alkio epäili että silloin saataisiin pian anomus, että koko puvut saataisiin ilman. Sitäpaitsi, ylitireht. ei ole valtaa pidättää palkkoja etukäteen. Vastustin. Meillä ei ole edes oikeutta antaa pidättää valtion varoja tällä tavoin.
Hylättiin.