Torstaina 30 Tammik.

Perustuslakivaliokuntaan tulin suoraan junalta, vietyäni vain kapsäkkini kortteeriin. Siellä tuli esiin ’’Laki lääkärien velvollisuuksista näissä poikkeuksellisissa oloissa.’’ Syntyi kiihkeä pari-tuntinen keskustelu siitä, oliko määräysoikeus ulottettava 40 vai 45 ikävuoteen. Jaosto oli ehd. 45. Me, Kokko, Heikkinen ja Alkio puolsimme 45 vuotta, Relander muiden mukana 40 vuotta. Ehdotuksemme ei saanut muiden kannatusta äänestyksessä. – Lain ulottamisesta v. 1922 loppuun muistutimme, ilmaisten ajatuksenamme että määräaikaa ei olisi pantava. Emme tahtoneet äänestystä. Vrede ja Estlander ehdottivat v. 1921 loppuun. Hylättiin äänestyksessä.
Ryhmässä. Päätettiin ryhmän kustannuksella painattaa [vaalijulistus] Sanan Vallan kirjapainossa. Oli ilmoitettu 10 tuh. painos painettavaksi 5000 mkn hinnalla. Myydään 1:50 p. kpl., tukuttain à 1:- Jaetaan Kuopiossa. Ilmoitus lehtiin.
Jääkäri-korvausasiassa päätti ryhmä ottaa jyrkän kannan.
Asia on nim. siten, että hallitus on asettunut ehdottomasti kielteiselle kannalle antaa siitä esitystä – englantilaispelon vuoksi. He väittävät, että englantilaiset pitävät jääkäreitä saksalaisen sotaväen osastona. Nyt on ilmoitettu haluttavan ottaa jääkäri-korvaus v:den 1919 budjettiin. Se aijotaan antaa heti, kun v. 1918 budjetti on valmis. V. 1919 budjetti tul-taisiin hyväksymään 3 päivää ennen vaaleja. Nyt me olemme asettuneet sille kannalle, että vaadimme jääkärikorvauksen 1918 budjettiin ja ainoastaan sillä ehdolla, jos siihen suostutaan, alistumme käsittelemään v. 1919 budjettia. Kallion asiana on ajaa nyt tätä mielipidettä valtiovarain valiokunnassa. Niukkanen, Heikkinen ja Luopajärvi valittiin toisissa ryhmissä harjoittamaan propagandaa asian hyväksi.
Meillä on nyt se vaikutelma, että monarkisteilla ja hallituksen heitä edustavilla jäsenillä on ajatus päästä vapautumaan tasavaltalaisista jääkäreistä, ja monarkistit korvata viroilla ja virkakorotuksilla.
Amerikan kieltolain johdosta oli pieni raittiusjuhla Hospitzissa. Ministeri Soininen, tri Helenius-Seppälä ja minä puhuimme. Kyllä on kuollutta tämä pääkaupunkilainen yleisö! Psykologia on aivan toinen kun maalaisyleisön. Nämä istuvat kuin vahakuvat, sieluttomina ja tunnelmaa vailla. Maaseudulla on kokousten melukin sielukkaampaa.