Torstaina 5. Helmik.

Hallituksessa oleminen silloin, kuin ulkopuolella oman puolueen sanomalehdissä ja juoruissa viedään kaikki kansalaisarvo, sekä omassa ryhmässä saa oppositsionilta alituiseen kuulla mitä arvottominta hallituksen tointen arvostelua ylimalkaisina syytöksinä, sekä lausunnoissa väritystä joka edustaa mielipidettä, ja luuloa, että hallituksessa ollaan mielellään, omien intressiensä vuoksi – tämä alkaa hermostuttaa. Kun toiselta puolen kuitenkin pidetään meidän oloamme hallituksessa aseman vaatimusten kannalta aivan välttämättömänä, alkaa persoonallinen omanarvontunto pyrkiä nousemaan vapauteensa, pois tästä ’’valtion rengin’’ asemasta. Jos ne ihmiset käsittäisivät, kuinka syvästi tässä täytyy tuntea velvollisuutensa, ennen kuin kaikkien, kaikellaisten arvostelukyvyttömät ihmiset arvostelevat työtä ja oloja joita eivät yhtään ymmärrä. Inkerin sotajoukot, noin 1600 miestä esitteli Sisäministeri otettavaksi nyt Suomen hallituksen huostaan, jolloin Suomi pitäisi huolen heidän elämästään, kysyen se kuukausittain 600,000 mk, sekä olisi sen alistettava Suomen armeijan ylijohtoon. – Sotaministeri puolsi asiaa. – Sisämin., että voisi myös nousta kysymys että joukko täällä hajotetaan ja saavat työllään ansaita toimeentulonsa.
– Sotamin. Siellä on huonoja upseereja, mutta ne olisi vaihdettava.
Rajan sulkeminen esiteltiin ja hyväksyttiin keuhkoruton uhan vuoksi. Evakuoidaan 500 mtrin alue.
Kallio suostui ottamaan nämä joukot, ehdolla että ylipäällikkö Elfvengren erotetaan.
Sotaministeri puolsi Elfvengreniä. Hän ei usko häntä niin huonoksi kuin sanotaan.
Pääministeri kysyi, onko presidentin mieltä kuultu. Tässähän on kyseessä suuria rahasummia. Eikö voitaisi tulla toimeen omilla sotajoukoilla?
Sotaministeri. Armeija säästyisi siltä siveelliseltä rappeutumiselta.
Ritavuori, kuten Kallio, tahtoi että ylipäälliköstä olisi päästävä. Hän on ollut epälojaalinen Suomelle.
Alkio samoin. Yhtyi evakuoimiseen rajalla. Vastusti sotilaskysymyksen ratkaisun nyt. – Collán samoin. Vaati leveämpää evakuoimisalaa metsissä ja soissa.
Päätettiin: että raja suletaan. Evakuoimisala asutuilla seuduilla 500 mtr. Jos jossain tarvitaan leveämpää, esitellään.
Sotajoukkoa koskeva asia lykättiin.
Komitea järjestetään rajan evakuoimista varten. Jäsenet Heilimo, Kulin, Kokko ja Sarin. Kokko ehdotuksestani. Vastustin Kulinia venäläisenä. En saanut kannatusta.
Pääministeri kutsui luokseen. Ilmoitti puhuneensa Kotosen ja Tannerin kanssa hallitukseen tulokysymyksestä. Eivät tienneet muuta, kuin että he eivät voi tulla ilman ryhmän lupaa. Sitä vaikeaa, kenties mahdotonta saada. Eivät luulleet oppositionsa siitä kiihtyvän, jos oikeistolaisia esim. Ehrnroth, Stenroth ja Tulenheimo tulisivat.
Kysyi: mille kannalle me asetumme Paasikiveen, Nevanlinnaan, Arajärveen ja ylempänä mainittuihin nähden. Sanoin: meidän ryhmämme ei suvaitse Nevanlinnaa, Paasikiveä, Arajärveä eikä Stenrothia. Arvelin Honkajuurta, Ehrnrothia ja Tulenheimoa suvaittavan.
Edelleen ilmoitin että me vaadimme joka tapauksessa, ellei vasemmisto tule mukaan, yhden lisäjäsenen, ehkä kaksi. Voisimme ajatella kauppaministeriön ja Karjalan ministeriön täyttämistä (apul.ulkom.) Henkilöitä en maininnut. Hän mainitsi Relanderin.
Sanoin että meidän ryhmämme on hyvin arka oikeistoon nähden. Ei pitäisi mitenkään ajatella heille vastenmielisiä, koska meidätkin voidaan silloin kutsua pois.
Presidentti, sanoi Vennola, painostaa vahvasti Paasikiven tai Nevanlinnan tuloa. Ei mitenkään Honkajuurta. Hän näyttää vahvasti pyrkivän oikeiston merkitsevimpiin miehiin.
Minä selitin, että oikeiston johtomiesten, kuten Paasikiven ja Nevanlinnan tulo hallitukseen merkitsisi lippuvärin kannalta paljo. Niitä pidetäisiin itsestään johtajina. Se taas olisi keskustan kannalta virhe.
Yleinen neuvottelu hallitusasiasta. Vennola selosti edellä selostettua. Totesi todennäköisenä etteivät sosialistit tule. Maalaisliittolaisille 1 paikka. Oikeistolle siis 3.
Kallio epäsi Arajärven kykenemättömänä, Stenrothia epäili aikaansaamattomana ja vastenmielisenä ryhmälle. Piti Nevanlinnaa kykynä, mutta epäili olevan vastenmielinen ryhmälle. Yhtyi Alkioon että Honkajuuri olisi sopiva ja saattaisi nauttia oman ryhmänsä ja meidänkin ryhmän kannatusta.
Hahl. Ajatellen rauhantekoa Venäjän kanssa kysyi, eikö se vetäisi sosialisteja. Eikö Elintarvemin. olisi poistettava ja asiat vietävä Maanvilj. ministeriöön. Yhtyy Alkioon ja Kallioon Honkajuuresta ja Erichistä. Kauppam. voitaisi ajatella maalaisliittol., samoin Rahaministeriö.
Kallio puolsi Freytä kauppaministeriöön.
Alkio epäili Ehrnrothia siksi, että hän on suurliikkeiden edustaja. Olisi syytä harkita puolueettomampaa. Nevanlinna on aivan mahdoton.
Samoin Nevanlinnasta sanoivat Soininen ja Hahl.
Illalla kävimme Annin kanssa Liakalla. Oli hauska ilta.