Torstaina 6 p. Helmik.

Perustuslakivk. Estlander teki toisessa lukemisessa muutosehdotuksen kielilain ensi pykälään, selittäen että se ilman muutosta on aivan merkitystä vailla. Malmivaara kannatti.Vuorimaa huomautti että koko laki olisi tehtävä uudestaan.
Äänestyksessä ensi kohdasta Estlanderin muutosehdotuksesta tuli mietinnön puolelle 10 ä 7 vast. Estlanderin ehdotuksen puolesta äänestivät suomettarelaiset Antila, Malmivaara, Sjöstedt-Jussila.
Kiireelliseksi julistamista vastustimme, kaikki muut puolsivat.
Ehdotin lakiehdotuksen hylättäväksi ja uutta esitystä pyydettäväksi. Äänestyksessä me: Kokko, Vuorimaa, Heikkinen ja minä tätä kannatimme. Relander muiden kanssa sitä vastustivat.
Kun mietintö on kokonaan rakennettu sille pohjalle, että ruotsalaisten levottomuuteen on syytä ja sitä suomettarelais-nuorsuomalaisten taholta kiihkeästi puollettiin, tein vakavan yleismuistutuksen huomauttaen että mietintö nyt tulee antamaan ulkomaillakin sen käsityksen, että täällä ruotsalaisia sorretaan. Valiokunnan olisi pitänyt vastapainoksi kuvata, mikä ruotsinkielen asema maassa nyt todella on. He saavat varmaan katua tulevaisuudessa nyt esittämäänsä väärää kuvaa.
Vastalauseemme esitin. Antila ja Malmivaara lähtivät mielenosoituksellisesti.
Sosialistit ja Ahvenanmaa kysymys. Louhivuori oli ilmoittanut Luopajärvelle saaneensa kuulla M. Paasivuorelta että Suomen sosialistit ovat Branttingin kanssa tehneet sopimuksen, että kun he pääsevät edustautumaan Bernin sosialistikongressissa, he vuorostaan suostuvat siihen, että Ahvenanmaalla saadaan panna toimeen kansanäänestys siitä haluavatko he kuulua Ruotsiin vai Suomeen.
Kotimatkalla. Riitaannuin makuuvaunukupeasta erään Pietarsaareen menevän gulashin kanssa. Hän rupesi minua, sarkanuttuni vuoksi komentamaan. Toimitin niin, että hänen täytyi jättää koko kupea minulle yksin. Annoin mielelläni konduktöörin sitten luovuttaa sama paikka eräälle upseerille.
Björkenheimin kanssa tarinoimme nuoruudenmuistoista.