Torstaina 7. Huhtik.

Ryhmässä Kallio selosti. Kun edistysmielinen ryhmä oli yhä edelleen jäänyt sille kannalle että hallitus olisi ollut saatava muodostetuksi kolmen suomalaisen puolueen kesken, mutta antaa silti luvan korkeintaan kolmelle ryhmänsä jäsenelle mennä Kallion hallitukseen, luvaten kuitenkin kannatusta vain mikäli hallituksen toimet ryhmää tyydyttävät. Silloin meni Kallio presidentin luo ja ilmoitti yrityksensä päättyneen. Presidentti suuttui. Ilmoitti että on vain kaksi mahdollisuutta, joko panna pystyyn Kallion ministeristö tai Erichin. Kehoitti luopumaan Holstista ja ottamaan joko Böök tai Artti, hyläten Holsti. Kallio kieltäysi tästä.
Asia jäi siksi että Kallio lupasi tällaisena esittää tilanteen ryhmälle.
Niukkanen. Kallio on nyt täyttänyt velvollisuutensa kunnialla ja nyt voidaan odottaa asian kehitystä.
Alkio myöskin totesi, että edistysmielisten menettelyn vuoksi ei yritystä nyt voitane jatkaa.
Kallio. Kun pohja on käynyt näin soukaksi, hän ei yritä. Luuli etteivät lupautuneetkaan enää tällä pohjalla kaikki tulisi. Toista olisi jos Holstista luovutaan, silloin asia kyllä kävelee.
Elovaara. Ml. puolesta tehty mitä on voitu. Lopetettava. Meillä ei ole pakkoa jatkaa. Vetoo uneensa.
Kärki on sitä mieltä että jos Erich jää uudelleen hallituksen johtoon saadaan vaikeuksia. Meidän olisi jatkettava.
Niukkanen. Jos Kallio nyt lähtisi esittelemään hallitusmuodostelua uudella pohjalla siitä kokoomus vain voittaisi ja vetäisi pitkän korren. Ei lähd. tälle tolalle. Sanouduttava irti hommasta. Meidän on katsottava syrjästä ja luvattava samanlaista kannatusta kuin Lavoniukselle.
Loukko. Kokoomukselaiset olivat luulleet että Kallio olisi vielä puuhassa. Jos sovit. ulkoministeristä niin tulos on hyvä. Jos se kävisi, niin nähtävästi tällä pohjalla.
Pilkka. Kun me olemme hallituspulaa auttaneet, olisi meidän autettava hallituspulan selvittämistä. yhdestä miehestä (Holstista) ei sovi enää pitää kiinni. Kallion jatkettava. Jos Erichin hallitus tulee, voivat meik[äläiset] jäädä.
Juutilainen kehoittaa jatkamaan. U.S:n julkaisema lista hyvä. Kallion jatkettava.
J. A. Hnen. Ulkoministeristä voitaisiin luopua. Hallitus tarvitsee suomalaisten ryhmien kannatusta. Saastamoinen olisi luotettava ulkoministeri.
A. Pesonen. Holstin kanssa mennään joko sinne tai tänne. Kysymys on suunnasta. Meillä ei nyt ole muuta tekemistä kuin katsoa tilanteen kehitystä ja Kallion ilmoitettava luopuneensa yrit.
Kallio Juutilaiselle. Hän ei koskaan yritä hallitusta näin soukalle pohjalle.
Poistuin komiteaan.
Sillä välin jatkettiin keskustelua. Muutamat vaativat Kalliota vielä jatkamaan. Valitettavasti hän lieneekin jatkanut.
Sittemmin totesin U. S:n pakinan johdolla [tark. johdosta] että K. oli jo sunnuntaina ensi neuvottelussa pyytänyt P. Virkkusta kirkollisministeriksi, vaikka hän tänään vielä sanoi ryhmässä, kuten oli sanonut minullekin pyytäessään siihen, ettei hän ollut sitä tarj. kellekään vaan pidet. omaa ryhmää varten.
Ryhmässä illalla
Kallio: päätettiin kokoontua, kun ei tahdottu tehdä päätöstä. Esitti nyt edistysmielisten ponnen:
’’Ryhmä on edelleen sitä mieltä että hallituksen asema olisi lujempi, jos se olisi kokoon pantu kolmen suomalaisen puolueen jäsenistä. Kun ryhmä kumminkaan ei tahdo vaikeuttaa hallituksen muodostamista toisellekaan pohjalle, ei ryhmä aseta estettä korkeintaan kolmen puolueeseen kuuluvan henkilön astumiselle ministeri Kallion suunnittelemaan keskustahallitukseen ja tulee ryhmä näin ehkä syntyvään hallitukseen suhtautumaan täysin lojaalisesti, mikäli hallituksen toiminta ryhmän katsantokannan mukaan on maan etujen mukainen!
Useat kertoivat juttuja. Edistysmieliset luultiin olevan peräytymiskannalla.
Arffman. Edistysmielisillä kuuluu olevan tunnontuskaa. Tahtoisi yrittää vielä. Pelkää oikeistohallitusta.
Raatikainen Mannerin arvelun johdosta että ryhmän kannalta katsoen leikki kerrakseen piisaa. Alkane saada ruveta ilmoittelemaan sanomalehdissä. Jos Kallio vielä yrittää, ei hänellä ole mitään sitä vastaan. Vetää taas esiin ml. syyllis. muodostaa hallituspulaa. Ei olisi kunniakasta vetäytyä pois. Jos menemme vaaliin tällaisena kriisi aikana siitä vain kommunistit hyötyvät. Kallion tai jonkun kokoomukselaisen muodostettava hallitus. Sallisi Kallion yrittää.
Alkio. Ei pitäisi jatkaa. Me emme tässä asteessa voi ehtoja muuttaa. Edistyspuolueen on tultava Canossaan tänne, eikä meidän sinne.
Niukkanen samaan suunt.
Junes. Ryhmä ei mennyt Lavon[iuksen] hall[itukseen]. Katsoo, että meidän olisi jatkettava. Katsottava ettemme pidä lukua miehestä vaan suunnasta. Kolmen puolueen hallitus olisi saatava. Estettävä kokoomus johdosta…
Juutilainen. Alkio on usein maininnut neuvottelukunnasta. Pitänyt varmana että se veisi tulokseen. Mutta ei ole esittänyt ajatustaan pitemmälle. On sitä mieltä että yritystä ei tässä muodossa ole jatkettava. Yhtyy Alkioon että nyt luopuminen ulkoministeristä olisi epälojaalinen teko.
Kallio oli sanonut presidentille että ryhmä on nyt rikki eikä voi siis enää jatkaa. Luulee että Kaskinen on selostanut presidentille että edistysmiel. eivät halua keskustahallitusta.
Pesonen A. oli saanut selville että edistysmielisten oikeisto tahtoi tässä pelastaa presidentin kunnian, kun tämä ei ollut heti antanut asiaa maalaisliittolaisen huostaan.
Edelleen he haluavat, että pääministeri ei saa olla maalaisliittolainen, sekä vielä epäluottamus maalaisliittoon. Näyttää siis että me emme saa tästä kunnollista hallitusta. Katsoo että ajattelemamme keskustahallitus on kuollut. Ei tahdo asettua 3-p. hallitusta vastaan, mutta ei ole sopiva että Kallio sitä puuhaa. Mainitsi että edistyspuol[ueen] vasemisto pitää kiinni Holstista. Jätetään nyt juttu tähän.
Pilkka. Kallion on jatkettava. Syyttää ryhmää hallit. kaatamisesta ja Lavoniuksen vaikeuttamisesta. Holstista luovuttava. Ei ymmärrä miten voisi muodostaa hallituksen jossa kaikki olisivat hyviä.
Alkio merkitsi käsityksenään, että asia oli nyt loppuun käsitelty. Toiset ryhmät olivat antaneet rukkaset. Uusi lähentely olisi kerjuuta. Siihen ei pitäisi alent. Nyt on asia pantava vireille uutta tietä.
Kallio. Ei ole paikallaan että hän lähtee Holstista luopumisen kannalta.
Ryhmä päätti 21 äänellä 9 vastaan että Kallio saa nyt lopettaa yrityksensä muodostaa hallitus.
Kallio on osoittanut suurta heikkoutta, ollen valmis vaihtelemaan keskusta- ja 3-puol. hallitussuuntien välillä. – Holstista olisi hän jo ollut valmis luopumaan. Hän olisi pannut pystyyn jo silläkin perusteella hallituksen, että edistyspuoluekin olisi ollut kannatuksen suhteen jakautuneena, jos vain oma ryhmä olisi kannattanut. Mutta hän sai varsin vähä kehotuksia ryhmältä.