Torstaina 7 p. Maalisk.

Ilmat ovat nyt jo kauan olleet mitä ihanimmat ja aurinkoisimmat. Kotini, omaiseni, kuinka on teidän laitanne? Suokoon Jumala ettei teillä olisi kovin suuria vaikeuksia. Rakas vaimoni, pelkään että sinulla on ylivoimainen kestettävä, huolehtiessasi Kerttua ja minua, kun arvaan ettei Mimmistä ja Mommasta ole tukeamaan. Mutta onhan sinulla sentään Paavo.
Eiliset venäläiset lehdet:
Ruotsin hallitus julkaisee lain jolla kielletään yksityishenkilöiden asekauppa.
Saksa ja Suomi
Köpenhaminasta 3/III. Ruotsin Telegr. byrå ilmoittaa, että Saksan lähettiläs Tukholmassa on saattanut Ruotsin hallituksen tietoon, että Saksa aikoo lähettää Suomeen sotajoukkoja kapinan kukistamiseksi. Tällöin aikoo Saksa käyttää Ahvenanmaata tukikohtanaan. Jottei Ruotsi tulisi estetyksi toteuttamasta aijettaan yllä pitää rauhallisuutta Ahvenanmaalla, aikoo Saksa toistaseksi rajoittua muodostamaan saaristossa staapiaseman maihinnousujoukkoja varten. Ruotsin hallitus on esittänyt päättävän vastalauseensa saariston käyttöä vastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka voivat saattaa sen sotatoimien piiriin.
Suomen valtuuskunnalle on ilmoitettu että saksalaiset ovat viime lauantaina keskipäivällä laskeneet sotajoukkoja maihin Ahvenanmaalle.
Kenraali Mannerheim on jättänyt Uudenkaupungin päällikön Fabritiuksen sotaoikeuden tuomittavaksi sen johdosta, että hän oli suostunut valkokaartilaisten poistumiseen Ahvenanmaalta ja saariston luovuttamiseen Ruotsille (Nov. Shisn.)
Varmoista lähteistä ilmoitetaan että saksalaiset tulevat Ruotsin suostumuksella laskemaan Ahvenanmaalle 800 miestä. (N. Vjek.)
”Senaatin salaiset paperit.’’
Tukholmasta lennätetään 2/3. Ruotsin sanomalehdistö pohtii innokkaasti niiden salaisten asiakirjain sisältöä, jotka on löydetty Hgin arkistosta senaatin paettua kaupungista. Asiakirjoista käy selville, että Berliniin aikanaan lähetettiin valtuuskunta, jonka tuli kehoittaa Saksaa käymään Ruotsin edellä ja viipymättä valtaamaan Ahvenanmaa. (N. Shisn.)
Porvarien työpakko Pietarissa.
Toimeenpaneva komitea on käskenyt että kaikki talonomistajat ja neljä tai 5 huonetta sisältäväin asuntojen haltijat ijältään 17 – 45 vuotta, ovat velvolliset kuokat ja lapiot mukanaan saapumaan 4/III klo 8 aamulla Moskovan rykmentin kasarmiin. Kaikki ne jotka eivät tottele tätä käskyä, tullaan ampumaan (Viipurin kaup. osassa) (Nov. Shisn.)
Venäjän sotaväen suhtautuminen Saksan hyökkäykseen.
Panssaridivisioonan Moskovan, Volhynian, Semenovin ja Ismailovin rykmenttien edustajat ilmoittavat, että nämä joukot ovat ’’kielteisesti suhtautuneet’’ Saksan hyökkäyksen torjumiseen. Ainoa myönnytys minkä nämä joukot katsoivat voivansa tehdä oli luvananto halukkaille sotamiehille liittyä tarjokasjoukkoihin.
Siperian jakoa
suunnittelevat keskenään Japani ja Yhdysvallat.
Moskovalaiset ja sota Saksaa vast.
’’Nämä 12 mobilisoimispäivää ovat saaneet moskovalaiset toverit vakuutetuiksi siitä, että vallankumouksellinen sota nyt on mahdoton.’’ (Sinovjevin puheesta)
Japani
aikoo vallata Vladivostokin ja Harbinin.
Liittovallat ja Yhdysvallat keskustelevat jo Siperian jakamisesta.
Grafillinen työ
Kansanvaltuuskunta on ehdottanut, että porvarilliset kirjapainot ryhtyisivät työhön. Porvarillisten lehtien ilmestyminen sallitaan jos ne alistuvat – sosialidemokratiseen sensuuriin.
Työväki nälässä
Tänään kerrotaan että se osa työväestä, joka ei ole vallankumouksessa mukana, kärsii jo nälkää, Kerrotaan olevan perheitä jotka eivät ole kolmeen päivään syöneet.
Herrasperheidenkin tila
alkaa olla sikäli toivoton, että kerrotaan olevan perheitä joissa eletään jo marjamehuilla.
Aikalan kahvilan sulkem.
Rva A. meni kansanvaltuuskuntaan Kotijärven luo. Sanoi: Miksi suletaan kahvila? – Tarvitaan punakaartin ruokalaksi. – Se ei sovi, keittiö ei ole sellainen. Sitä paitsi kalusto on niin kallis, hopeaista y. m. Se menee sotamiesten käsissä ja jaloissa pian mäsäksi.
– Ei mikään ole liian kallista punaiselle kaartille.
– Niin mutta niille jotka joutuvat maksamaan. Eikö olisi syytä valtion menojakin katsoa
– Venäjällä on jo yksityisomistus lakkautettu. Me täällä vasta harjoittelemme.
Raakalaisvallan kaikki merkit ilmenevät nykyään täällä jo niin loistossaan, että tuskin edes kumoukselliset enää pitävät tätä voittonaan.
Porvarillisten vaino mielipiteittensä vuoksi on tämän vallankumouksen tyypillisin ilmiö. Se ulotetaan kaikille elämänaloille. Tänään kerrotaan että Elannon porvarilliset emännöitsijät eroitetaan mielipiteittensä vuoksi tästä sosialidemokratisesta liikkeestä.
Vapautuksen tunteesta vavahdin tänään ensi kerran koko pakolaisuuteni aikana. Kaupungilta näet tuotiin viesti että saksalaisten laivoineen pitäisi huomenna ilmestymän Helsingin edustalle.
Suomalainen vaara Norjassa.
Kristiania 7. III. 18. Suurkäräjillä käsiteltäessä sotilasasioita on sotaministeri lausunut, että niiden jotka luulevat, ettei Norjan sotaväkeä mitenkään tarvitaisi, on huomattava, että venäläisen vaaran sijaan on astunut suomalainen vaara, sillä Suomen nykyisen politiikan päämääränä näyttää selvästi olevan satamain hankkiminen Pohjois-Norjassa.
Saksan ja Suomen sopimukset.
Berlinistä 7. III. 18. Saksan vallitseviin piireihin on saapunut seikkaperäisiä tietoja siitä, että entisten hillittömäin huligaanijoukkojen lisäksi on Virosta hiljattain saapunut Suomeen huligaaneja, jotka Suomessa menettelevät yhtä omavaltaisesti kuin kotimaassaankin. Samoissa piireissä ollaan sitä mieltä, ettei Venäjänkään hallituksella, joka itse ei kykene pitämään joukkojaan kurissa, voi olla mitään sitä vastaan, että Saksa, yksissä neuvoin Suomen hallituksen kanssa palauttaa järjestyksen maahan. Tämä ei tiedä Saksan puolelta sekaantumista Suomen sisällisiin asioihin, koska Saksa ei tee muuta kuin mitä Suomen laillinen, Venäjänkin hallituksen tunnustama hallitus on pyytänyt.
Berlinistä 7. III. 18. Saksan ja Suomen välillä on solmittu rauha, kauppa & merenkulkusopimus, sekä näihin molempiin liittyvät pöytäkirjat alekirjoitettu. Ensimmäisessä artiklassa sanotaan, että Saksan ja Suomen välillä ei valitse sotatila ja että sopimuskumppanit ovat päättäneet edelleen elää rauhassa ja sovussa keskenään. Saksa ottaa huolehtiakseen, että kaikki vallat tunnustavat Suomen itsenäisyyden. Suomi sitä vastoin ei luovuta mitään osaa alueestaan vieraalle vallalle eikä myöskään luo rasitusoikeutta alueeseensa edeltäpäin siitä Saksan kanssa sopimatta.
Seuraavassa artiklassa määritellään diplomaattisten ja konsulaatisten suhteiden järjestämisestä rauhan tultua vahvistetuksi.
Ilmoitetaan molemmin puolin luovuttavan sotakulujen korvauksesta, palautettavan ennalleen valtioiden keskeiset sopimukset ja yksityisoikeudet, minkä ohessa on sovittu sotavankein vaihtamisesta ja siviilivankeudessa olevien vapauttamisesta. Saksan ja Venäjän kanssa lakanneiden sopimusten sijaan tehdään Suomen ja Saksan välillä uudet oloja vastaavat; eritoten ryhdytään heti valmistamaan lopullista kauppa & merenkulkusopimusta, jolla välin nyt tehty väliaikainen sopimus on voimassa. Yksityisoikeuksiin nähden lakkaavat heti kaikki sotalait olemasta voimassa. Velkasuhteet palautetaan ennalleen ja maksusitoumukset, varsinkin valtioiden väliset, astuvat jälleen voimaan.
Punaisten ja ryssäin kesken
vallitsee vaikeita erimielisyyksiä omaisuuden luovuttamisesta.
”Salaperäinen juna” Viipurissa, josta Työmies ei ole tietävinään mikä se on ollut, ja jota punaiset ovat ampuneet, on ollut Leninin lähettämä punaisten apujuna.
Tila Viipurissa
Sosialistiedustaja Koponen on tänään tullut Viipurista ja kauhuissaan pyytänyt Saarelaista ryhtymään rauhanvälitykseen. Saarelainen sanoi: – Mikset sinä voi tehdä sitä? Koponen: – Minua ne kohta pitäisivät vastavallankumouksellisena.
Oli kertonut, että yötä päivä kuuluu Viipuriin kanuunain jyske ja että yhtä mittaa tuodaan taistelutantereelta kuolleita ja haavoitettuja.
Myöhemmin kerrottiin: Viipurissa tapellaan jo kaupungin kaduilla. Puoli kaupunkia on valkoisten hallussa.
Kadulta.
Punakaartilainen toiselle: Lehdissä kerrotaan, että vain 2 on siinäkin taistelussa kaatunut. Ja siinä kaatui ainakin 200. Minä näin omin silmin. Miehiä kaatui niin kuin heinää. Vihollista ei näy missään, kuulat vain vinkuvat aivan kuin sataisi.
Ylioppilaat Aho, Setälä ja Gebhard ovat sosialisteja. Heikki Aho on pidätetty Ahvenanmaalla Ruotsin sotaväen toimesta samassa joukossa, missä Venäjän eurooppalainen bolsevikkilähetystö pidätettiin. Mahtoiko aikoa liittyä lähetystöön Suomen edustajana?
Jäänsärkijä Tarmo
on ’’karannut’’ Kansanvaltuuskunnan käsistä Pohjanmaan hallituksen alueelle.
Punakaartilaisissa on sitä mielipidettä vahvasti vallalla että jos saksalaiset tulevat, heti heittävät aseensa.
Herrassosialistit
käyvät nyt pyytämässä lääkärintodistuksia päästäkseen vapaaksi punakaartista ja rintamapalveluksesta.
Joku nainen Vaasasta
on tänne taasen tullut ja kertonut että siellä on mieliala erinomainen.
Tokoi ja Gylling
ovat Pietarissa. Arvellaan sen johtuneen saksalaisten liikehtimisen johdosta.