Torstaina 8 p.

Ryhmäkok. klo 11 ja ½ 5 Ryhmien välinen tk. klo 12
Senaatissa klo 11
Ensin aamulla puhemiesneuvostossa, jossa lopullisesti hyväksyttiin istunnon pitäminen klo 6 sekä ehdotus vallan ottamisesta eduskunnalle, sekä valtiohoitajakunnan.
Senaatissa neuvoteltiin sen jälkeen.
Sitten ryhmien välisen toimikunnan kokouksessa, jossa kiihkeästi neuvoteltiin puhemiehistön ehdotuksesta. Tahdottiin ottaa huomioon sosialistien vaatimuksia, joita muuten ei tunnettu, kuin se: että he pitävät jyrkästi kiini valtalaista, sekä epäilevät puhemiehistön ehdotusta liian radikalisena.
Keskustelun aikana saatiin Setälältä tieto, että Ingman oli tullut Pietarista ja kertonut vallan olevan työ- ja sotamiesneuvostolla, että hän oli yrittänyt Marian palatsiin saadakseen manifestin voimaan. Mutta palatsi oli täynnä sotaväkeä.
Esittely ei tapahtunut. Siellä oli Rodsjenko ennustanut että valta on menossa monarkkiaan.

Istunnossa.
Tilanne.
Yhteiskuntapolitiikkaa muutamaksi päiväksi lepoon.
Kansallinen valtiopolitiikka koko toiminnan määrääjäksi.
Johtavana periaatteena kuulla kansan tahtoa. Ei porvareina, ei sosialisteina, vaan suomalaisina.
Kansalaissuhteet tällaisena päivänä: yksi kaikkien kaikki yhden puolesta,.
Nyt on Uuden-Suomen aamu.
Siirtäkäämme riita joku päivä tuonnemmaksi.
Illalla.
Puolueiden välisessä toimikunnassa esitettiin jyrkkiä mielipiteitä siitä, että porvarien olisi otettava jyrkkä kanta puhemiehistön ehdotuksen puolesta (Louhivuori, Ahmavaara). Minä huomautin, että kenraalikuvernööriksi oli tullut eräs matruusi, apulaiseksi muuan luutnantti. Sanoin, että päätöstä ei pitäisi porvarien tehdä, ennen kuin on kuultu sosialistien ehdotus. Valtalaki on nyt jo myöhästynyt, se jättää ulkopolitiikan ja sotilaslainsäädännön venäläisille. Sanoin, että ei ole lupaa nyt lyödä luokkarajoja auki, vaan on koetettava saada sosialistien kanssa yhteiselle pohjalle. Päätös tehtävä vasta sitten kuin on saatu tutustua sosialistien ehdotukseen.