Torstaina 8. Tammik.

Papin lähettämistä varten Petsamoon myönnettiin varoja. Kirkollisministeriö ajattelee Hymanderia. Venäjästä eronneiden valtojen konferenssissa periaatteellista ohjelmaa käsitteli ulkovaliokunta illalla. Sen oli Holsti laatinut. Väiteltiin m. m. Liettuan asemasta, jossa ulkoministeri oli promem[oriassa]. sisällyttänyt sen ajatuksen että Liettua voitaisiin liittää Puolaan autonomisena valtiona. Vaadin ehdotonta riippumattom. koska, jos Liettua jäisi epävarmaksi, se tekisi Suur-Venäjän mahdollisemmaksi. Tähän yhtyi Vennola ja Sotaministeri.
Lopullisesti päätettiin esittää konferenssin todettavaksi:
1:si että Venäjä on hajonnut.
2:si että vaaditaan Venäjästä eronneisiin kansoihin nähden itsemääräämisoikeutta.
3:si vaaditaan valloilta kaikille konferenssiin kutsutuille kansoille viipymättä valtiollista saman laatuista tunnustusta.
4:si Tuonnempana ajatellaan yhteistoimintaan kutsua myös Ukraina, Valkovenäjä, Romania ja Tshekko-Slovakia.
5:si Kongressin ehd. asetettavaksi yhteistä puollustusliittoa valmistava komitea.
6:si S. kauppasuhteiden järjestelyä varten.
Ohjelma kiteytetään määrättyihin pykäliin.
Petsamo. Pääministeri hermostuneena kertoi, että Petsamossa pitäisi oleman 200 venäl. eikä yleisesikunta tiedä mitään. Niin ikään ettei yleisesikunta tiedä mitään reunavaltojen sotavoimista. Hän pauhasi hyvin hermostuneena. Minä totesin, että tämä tietämättömyys johtuu siitä, että yleisesikunnan päällikkö ja muut herrat ovat kaiken aikaa tuijottaneet vain Pietariin, eivätkä ole kyenneet ottamaan huomioon muita mahdollisuuksia. Todettiin niin ikään että kenraali Mannerheim y. m. olivat aina suunnitelleet Suur-Venäjää. Se suunta ei ole koskaan ajatellut reunavaltojen itsenäisyyttä.
Päätettiin Petsamoa kohti rajalle lähettää varalle edes 100 miestä.
’’Jevla Alkio!’’ sanoi tänään Vuorikadulla ohitseni menevä ruotsalainen herrasmies. Sellaista tekevät Hbl ja Ed.