Torstaina kesäk. 3 [ tark. 4.] p.

Ulkoasiain valiokunnassa ministeri Holsti selosti Petsamon asiaa, todeten että sotaväen ylipäällystö vastusti Petsamon miehityksen vahvistamista kunnes tuli konflikti. Petsamon kysymyksen aikaisempia vaiheita. Englanti piti sitä v. 1918 hyvin arkana. Syy hallituksen salaperäisyydessä. Syksyllä 1918 ei enää ollut mahdollista Engl. puhua että Petsamo oli suomalainen kysymys. Hallituksen kanta vienyt sen suurimmalta osaltaan keski-eurooppalaiseksi kysymykseksi. Norjalla oli suuri hermostus: että Norja tulisi saamaan Jäämerelle vain jonkun sataman, jonkun suurvallan ylisuojeluksessa. Sitä Norja erittäin pelkää. Jos aikasemmin olisi yritetty Petsamon valtausta, olisi se ollut ristiriidassa ministeri Ehrnrothin Pariisissa antaman lupauksen kanssa, ettei Petsamoa aseellisesti vallata. Osoitti asiakirjojen avulla että Petsamon joukko oli alistettu ulkoministeriön alaiseksi, vakuuttaen että retkikunta on siviili eikä sotilaallisvaltausretkikunta. Mutta tammikuulla 12 p. sähkötti majuri Vallenius sähkösanoman, joka osoitti, että hän oli asettunut sotaväen ylipäällikön sotilasjohdon alle, muuttaen siis asemaansa sotilaalliseksi. Alkaa pian pyytää sotaväkeä. Aluksi oli vain 63 miestä. 27 p. Tammik. ilmoittaa W. asettuvansa suoraan prikadin johdon alle ja menevänsä rajan yli. Holsti kieltänyt 24 pnä menemästä rajan yli. Vilkama oli ilmoittanut sähkösanomalla sinne, ettei lähetyskunnan tarvitse kuulua ulkom. alle. Esittää kirjevaihtoa. Sotkua ulko- ja sotaministerin välillä, josta hallituksessa en ainakaan minä saanut tietoa.
Kenraali Enckell ollut kaikessa yhtä mieltä Holstin kanssa, vastoin sotaväen ylipäällikköä joka oli aktivisempi. Syyttää että kenraali Vilkama oli asettunut kaikkia kansainvälisiä tapoja vastaan antaessaan joukolle käskyn mennä rajan yli. Kenr. Vilkama huomasi menneensä liian pitkälle, alistui nyt yhteistoimintaan hallituksen kanssa, mutta kieltäytyy vastaamasta retken sotilaallisesta onnistumisesta (tammikuun lopulla). Siis Holsti ja Enckel toimivat toisin, – ilmeisesti hallitus ei saanut näitä tietoja.
Armeijan päällikkö oli nyt alkanut tajuta että oli kyseessä vain rauhallinen retkikunta.
Helmik. 4 pnä käskee Vilkama varustamaan uutta retkikuntaa.
Retkikunta tuli 10/2 Petsamoon täysin rauhallisessa tarkoituksessa.
Kun bolshevikit saivat vallan pohjois-Venäjällä, nousi kysymys voidaanko lähettää lisää sotaväkeä.
Helmik. 19. Vallenius pelkää että bolsh. ehtivät Petsamoon ennen kuin luvattu apujoukko.
Helmik. 20. Enckell ilmoittaa bolshevikien voimasta ja ehdottaa että pataljoona varustetaan ja lähetetään.
Nyt oli kysymyksessä oman rajan suojeleminen.
Vilkama pelkää että on tavattoman suuria vaikeuksia varustaa miehistö. Saatiin sitten yksi laiva.
Armeijan päällikön oli mahdotonta saada asia nopeasti järjestetyksi.
Maalisk. 5 pnä katsoi Vallenius tilanteen rauhalliseksi.
Päivää myöhemmin V. ja Järventaus pyytävät lisä väkeä.
Alkiolle 6 pnä sähkösanoma jossa pyydetään lisävoimia.
Mitä sotaväen lähettämiseen tulee, sen määrääminen on aina ollut sotaministeriön asia.
16 p. Maalisk. lupaa V. 1000:lla miehellä vallata Kuolan, Muurmanskin y. m.
Seuraavana, etteivät voi pitää Petsamoa.
17 ilm. että bolsh. aikovat hyökätä Petsamoon.
Kehoitettiin välttämättömyyden edessä peräytymään.
Retkikunnassa oli huomattavasti punaista ainesta.
Enckellin ja sotilaspäällystö antoi maalisk. lopussa jyrkän määräyksen pysyä joukon Salmijärvellä sotilaallisista syistä 31 p. maalisk.
Huhtik. 1 p. V. sähköttää että Salmijärvi oli menetetty 2-päiväisen taistelun jälkeen.
Retkikunta Vennolan ministeristön aikana[,] siviiliretkikunta[.] Sotilasjohto sotaministeriön.
Ryömästä retkikunnan johto kaiken aikaa edesvastuuton. Valleniuksen olisi syytä panna hullujen huoneeseen.
Suolahti valittaa, että sotilaamme siellä ovat joutuneet tuollaiseen tilanteeseen kun täällä on oltu ristiriidassa kuka johtaa ja miten tehdään. Arvosteli tätä ristiriitaa. Ei voi lausua arvostelua ennen kun on saanut kuulla armeijan ylipääll. puolustuksen ulkomin. raskaisiin syytöksiin.
Alkio. Ulkoministerin esityksessä minullekin paljon uutta. Minä olen hallituksessa ollut aina sitä mieltä että Petsamo olisi ollut miehitettävä niin että se pysyy.
Holsti vastaili Suolahdelle.
Vuorimaa saanut ulkom. selonteosta sen käsityksen että hallitukselle ei ole ollut selvänä minkä aseman se Petsamon suhteen ottaa.
Holsti. Berg ja Enckell Holstin kanssa sitä mieltä että retkikunta oli siviiliretkikunta.
Suolahti ja Hornborg moittivat ulkoministeriä kategorisesta esityksestä.
Holsti kaiken aikaa motiveerattiin että retkikunta meni turvaamaan Suomen valtion omaisuutta.
Petsamon miehitys nyt.
Myöhemmin kysyi Holsti mielipidettäni Petsamon miehityksestä nyt. Rajalle on nyt saatu 500 miestä. Sanoin: Petsamo on miehitettävä jos luulette voivanne sen pitää. Tämän sanoin yksityismielipiteenäni. Hän kysyi: mitä tehtävä Vienan-Karjalan avustamisen kanssa? Pyytävä[t] aseita ja muonaa. Ingman ankarasti vastustaa kaikkea avustamista. Sanoin avustettava! Annettava aseita ja muonaa. Se on ryhmämme eilen iltana tarkistama kanta.
Holstin esiintyminen teki aamulla kieron vaikutuksen.
Illalla kotiin!