Toukokuun 10 ja 11

Taistelu elintarvekysymyksestä ja sitä koskevasta laista kärjistyy yhä. Sosialistit nyt aikovat, 11 §:ään tekemällään muutoksella varata senaatille oikeuden ottaa esim. sadonkorjuun aikana tila valtion haltuun, jos tulee lakko, eikä isäntä suostu lakkolaisten vaatimuksiin. Oli ensin maalaisedustajain kokous säätytalolla. Siellä ei tätä vielä tunnettu. Oltiin sitä mieltä, että hallituksen kaatumisen estämiseksi ja anarkian puhkeamisen välttämiseksi laki hyväksytään. Mutta kun tuo muutos tehtiin istunnossa, muuttui asema. Minäkin ilmoitin etten hyväksy lakia jos tuo muutos tehdään. Syntyi ankara taistelu. Momentti äänestettiin pois 96 ä 89 vastaan. Porvareita oli poissa äänestyksestä, mutta meidän miehet olivat kaikki. Keskustelussa sosialistit kokonaan paljastivat korttinsa ja tarkoituksensa. Me olemme ilmeisesti sosialistisen tyrannian edessä.
[leikkeet ”Hankkijan perunanviljelysopimukset, Maatalouslakkojen vaikutus niihin” ja ”Anarkia rautateillä”, Venäjää koskeva.]
Lisävihko:
Maalaisedustajain kokous Elintarvelain johdosta 11.5.–17. Suuren valiokunnan huoneessa
Puheenjohtajana Pehkonen.
[Puheenvuoroja käyttivät Rantakari, Pennanen, Lohi, Luopajärvi, Rantakari, Retulainen, Juutilainen, Saari, Storbjörk, Fränti, Antila, Hirvensalo, Peurakoski sekä Alkio. A. jättänyt tilan oman puheenvuoronsa referointia varten, mutta se on jäänyt tyhjäksi.]